บล็อกนี้เป็นบล็อกแรกของผม ที่จะเล่าเรื่องการให้บริการในกลุ่มลูกค้าประกันของรพ.เปาโลเมโมเรียล และใช้เป็นช่องทางในกรสื่อสารระหว่างลูกค้าและการบริการของรพ.เปาโล รมทั้งสิทธิประโยชน์ที่คุณจะได้รับ โปรดติดตามตอนต่อไป ครับผม