คณบดีพบสำนักงาน ครั้งที่ 2/25


ภาพกิจกรรมคณบดีพบสำนักงาน ครั้งที่ 2/2552
วันที่ 26 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 1 คณะสหเวขศาสตร์
 
สิ่งที่เสนอขอจากที่ประชุมคณบดีพบสำนักงาน

สิ่งที่ได้รับการพิจารณาแก้ไข

ปํญหาเรื่องการขอใช้ห้องเรียนรายวิชาเลือกเสรี

 

รับไปปรึกษากับรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโทของบุคลากรสายสนับสนุน มีข้อจำกัดโดยผู้เสนอขอทุนรายใหม่ต้องรอให้ผู้รับทุนรายเก่าใช้เงินให้หมดก่อน จึงจะยื่นขอรับทุนได้

 เห็นควรให้ปรับประกาศคณะสหเวชศาสตร์ในเรื่องดังกล่าวและเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

รางวัลเบี้ยขยัน เป็นแรงจูงใจสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

                                           

 ให้ปรับเพิ่มวงเงินรางวัลเบี้ยขยันจากเดิม
1,000 บาท เป็น 3,000 บาท  โดยใช้  หลักเกณฑ์เดิม

 การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท / เอก
กรณีไม่เบิกเงินทุนสนับสนุนจากคณะฯ

  คณะอนุญาตให้ลาศึกษาต่อ (กรณีนอกเวลาราชการ) ได้โดยไม่ต้องรอเรียงลำดับตามแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน แต่ให้ทำเรื่องขออนุญาตลาศึกษาต่อจากคณะฯ ก่อน

  กรณีบุคลากรสายสนับสนุนขอไปนำเสนอผลงานวิจัยสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัย

  คณะยินดีให้การสนับสนุนงบประมาณในการไปราชการ

  รางวัลสำหรับงานวิจัยสถาบัน เป็นแรงจูงใจสำหรับการทำวิจัยสถาบันของบุคลากรสายสนับสนุนและได้รับการยกเลิก

  คณบดีรับไปพิจารณา

เจ้าหน้าที่บุคคล (บุคลากร) มีภาระในการขีดเส้นใต้การลงเวลาปฏิบัติงาน

  พิจารณาให้จัดซื้อเครื่องตอกบัตร สำหรับการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

อาคารบริหารและบริการ ชั้น 2 จุดโต๊ะรับลงทะเบียนมีปัญหาเรื่องแสงสว่างและอากาศไม่ถ่ายเท

 

มอบงานอาคารสถานที่จัดหาพัดลมติดตั้งบริเวณดังกล่าว

  งานประชาสัมพันธ์เสนอให้ติดตั้งโครงสร้างการบริหารงานของคณะ ที่อาคารบริหารและบริการ บริเวณชั้น 1 ด้านข้างห้องศูนย์ปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ (ใกล้จุดที่ติดตั้งเครื่องดับเพลิง)

 

 คณบดีรับไปพิจารณา

 งานอาคารเสนอให้มีป้ายผังห้องต่าง ๆ บริเวณทางขึ้นบันได ชั้น 1 ของอาคารบริหารและบริการ

คณบดีรับไปพิจารณา

นักกายภาพบำบัดเสนอขอเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในศูนย์ห้องปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพ

มอบคุณสมภพ อังศุเกษตร นักวิชาการคอมพิวเตอร์เปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใหม่
(โดยย้ายจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เก็บอยู่ในห้องพัสดุ)

งานบริการการศึกษาเสนอเรื่องการจัดทำป้ายรับอาจารย์พิเศษให้ใช้คำว่า "คณะสหเวขศาสตร์" แทนชื่อ-สกุล ของอาจารย์พิเศษ

มอบงานพัสดุรับไปดำเนินการจัดทำป้ายรับอาจารย์พิเศษ

 พื้นที่ด้านข้างของคณะสหเวชศาสตร์ที่อยู่ใกล้กับคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณบดีเสนอให้ปลูกต้นไม้ใหญ่ โดยเรียงเป็นแถว

มอบหัวหน้าสำนักงานฯ จัดกิจกรรม
Big Green & Clean Day

 โครงการประกันภัยอันเนื่องจากอุบัติเหตุในระหว่างปฏิบัติงาน

มหาวิทยาลัยรับไปพิจารณา
<pre style="text-align: center;">   </pre>

หมายเลขบันทึก: 272471เขียนเมื่อ 1 กรกฎาคม 2009 12:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 20:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกันจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

เสนอให้ใช้เครื่องแสกนนิ้วมือนะคะ ราคาประมาณ 19,000 บาท สามารถบันทึกและสรุปการมาปฏิบัติราชการได้ทุกเมื่อที่ต้องการ สรุปเป็นรายเดือนโดยไม่ต้องมาพิมพ์ใหม่

ประหยัดเวลาค่ะ

มาลงชื่อใช้เครื่องสแกนนิ้วด้วยอีกคนค่ะ อิอิ ^^

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี