นาง รัฐกานต์ สุขศิริ(แจ่มแจ้ง)


เจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด
Username
rattakarn_06
สมาชิกเลขที่
75352
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ปูเกิดที่หมู่บ้านบ้านดอนต.เชิงเนินอ.เมืองจ.ระยอง ด้วยพ่อเป็นคนอ่าว

ประดู่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จึงอาศัยอยู่ที่นั่น เรียนชั้นประถม

1-6 ที่โรงเรียนวัดตากวน(สามัคคีวิทยาคาร)เรียนพอใช้ได้สอบเลื่อน

ชั้นได้ลำดับที่ 1 ทุกปี เรียนมัธยม 1-3 ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร

ได้โควต้าเรียนต่อสาขาพณิชยการที่วิทยาลัยเทคนิคระยองในช่วงนี้ครอบ

ครัวปูต้องย้ายถิ่นฐานกลับมาที่บ้านดอนเพราะที่บ้านถูกทางราชการเวร

คืนที่ดินทั้งหมดทำเป็นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในปัจจุบันนี้

จบปวช.แล้วไปเรียนต่อปวส.ที่ราชมงคลจักรพงษภูวนารถ กรุงเทพ เรียน

จบกลับมาทำงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูระยอง จำกัด และเรียนต่อ

ปริญญาตรีสาขาการจัดการทั่วไป (ม.ส.ธ.)ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับ

ปริญญาโทสาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

  "ทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแต่มีนาฬิกาทรายติดตัว

    เม็ดทรายในนาฬิกาแต่ละเรือน

    ก็ค่อย ๆ ร่วงหล่นลงมาช้า ๆ

    ตามเวลาที่ผ่านไป

    และเมื่อเม็ดทรายเม็ดสุดท้ายหล่นลง

    นั่นหมายถึงเรื่องราวบางอย่าง

    ก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้อีกตลอดกาล

    คนเราน่ะมีช่วงเวลาที่จะคิด

    จะทำความเข้าใจเรื่องต่าง ๆ

    แต่ถ้ามันนานเกินไป

    สิ่งที่เหลืออยู่จะมีเพียงอดีตให้หวนหาเท่านั้น"

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี