ก่อนที่เราจะจัดค่ายครั้งที่  8  เครือข่ายมีกิจกรรมมาต่อเนื่องแล้ว 7 ครั้ง ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายความร่วมมือ และผู้คนทั่วไปที่สนใจเป็นอย่างดี  การจัดครั้งนี้เรามีการเตรียมการได้ประสานงานล่วงหน้าไว้ มีผู้เ้้ข้าร่วมค่ายจำนวนหนึ่งแล้ว ส่วนอีกจำนวนหนึ่ง ได้สื่อสารผ่านเว็ปไซด์เสียงชาวน่าน ช่องทางกระดานฝากข้อความ

                        หน้าตาแผ่นพับแนะนำเครือข่ายของเรา สามารถคลิ๊กอ่านได้ตามลิ๊งค์ที่แสดงไว้ ดังนี้ http://www.gotoknow.org/file/chanta/P0_TAFSBrochure_Thai.doc

                        ข้อความจาก - TAFS
                        เมื่อ 19 เม.ย. 2549 - เวลา 19:42 น. IP - 202.5.83 

                        เชิญร่วมค่ายไทยมิตรภาพเอเชีย ครั้งที่ 8 ที่บ้านดอนแท่น อ.เวียงสา 24-27 เม.ย. นี้ มีชาวไทย เทศ ร่วม ประมาณ 25 คน ทำงานร่วมกับชาวบ้าน จาวน่านสนใจเชิญทุกคนร่วมสมัครที่ [email protected] หรือที่ 01 840 9173 จากเคริอข่ายไทยมิตรภาพเอเชีย

                         ้้ข้อความด้านบน เราได้เขียนผ่านกระดานฝากข้อความ นสพ.ข่าวเสียงชาวน่าน ( บ้านเกิด )ได้รับการสำเนาไปแปะไว้อีก ที่ข่าวด้านใน มีการสื่อสารกับเพื่อน ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งทางอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ เป็นความรู้สึกดี ๆ ที่ได้รับการตอบกลับ    และเมื่อเราจัดกิจกรรมเสร็จลุล่วงแล้วจึงถือโอกาสเีขียนไปที่เว็ปไซด์์หนังสือพิมพ์เสียงชาวน่าน เป็นการขอบคุณ ดังนี้้้้

                        งานสำเร็จลงด้วยความเรียบร้อย
                        ขอขอบคุณพี่น้อง มิตรสหาย และนสพ.เสียงชาวน่าน  ที่หนุนเสริมเสมอ         
                        ขอให้ความดีที่ได้ทำร่วมกันนั้น  อยู่ในความทรงจำและอยู่ในสายใยแห่งมิตรภาพตลอดไป

                                                              ด้วยจิตคารวะ
                                                                   นิรันดร์
http://www.chownan.com/board/index.php?board=3;action=display;threadid=602