นิทาน

นกแขกเต้ากับชาวนา

สวัสดีค่ะวันนี้มีนิทานสนุก ๆ มาฝากนะค่ะ

 

 

นิทาน…นกแขกเต้ากับชาวนา


          ทุกๆ คนมีความสุข เมื่อแสวงหาทรัพย์มาได้ หลาย ๆ คน มีความสุขกับการครอบครองหวงแหนทรัพย์นั้นไว้ ในขณะที่อีกหลาย ๆ คนก็มีความสุขกับการใช้จ่ายทรัพย์นั้น แท้จริงแล้ว เราจะแสวงหาความสุขจากทรัพย์สิน ได้ด้วยวิธีการใด ทำอย่างไร? เราจึงจะได้รับความอิ่มกายอิ่มใจ จากทรัพย์ของเราให้ได้มากที่สุด

             มีนกแขกเต้าฝูงหนึ่งประมาณ 500 ตัว อาศัยอยู่ในป่างิ้วบนยอดเขาแห่งหนึ่ง เมื่อถึงเวลาหากิน ฝูงนกแขกเต้าต่างพากันบินไปกินข้าวสาลีในนาของชาวมคธ
             เมื่อกินข้าวสาลีอิ่มแล้ว ต่างก็บินกลับรังด้วยปากเปล่าๆ ทั้งนั้น ส่วนพญานกแขกเต้าที่เป็นหัวหน้า เมื่อกินอิ่มแล้ว ยังต้องคาบข้าวสาลีอีก 3 รวงกลับไปด้วย ชาวนาเห็นก็แปลกใจ จึงพยายามดักจับพญานกแขกเ ต้าให้ได้ ด้วยการสังเกตที่ยืนของพญานกนั้น แล้ววางบ่วงดักไว้วันหนึ่งพญานกถูกจับได้ ชาวนาจึงถามพญานกว่า

" นกเอ๋ย ท้องของท่านคงจะใหญ่กว่าท้องของนกอื่น เพราะเมื่อท่านกินอิ่มแล้ว ยังต้องคาบรวงข้าว กลับไป อีกวันละ 3 รวง เป็นเพราะท่านมียุ้งฉาง หรือเป็นเพราะเรามีเวรต่อกันมาก่อน? "

พญานกตอบว่า

"ข้าพเจ้าไม่ได้มียุ้งฉาง และเรา ก็ไม่มีเวรต่อกัน แต่ที่คาบไป 3 รวงนั้น
             รวงหนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่า รวงหนึ่งเอาไปให้เขา และอีกรวงหนึ่งเอาไปฝังไว้ "

ชาวนาได้ฟังก็เกิดความสงสัย จึงถามว่า

"ท่านเอารวงข้าวไปใช้หนี้ใคร เอาไปให้ใคร ? และเอาไปฝังไว้ที่ไหน?! "


             พญานกแขกเต้าจึงตอบว่า

" รวงที่หนึ่งเอาไปใช้หนี้เก่า คือเอาไปเลี้ยงดูพ่อแม่ เพราะท่านแก่แล้ว และเป็นผู้มีพระคุณอย่างมาก ทั้งให้กำเนิดและเลี้ยงดูข้าพเจ้า จนเติบใหญ่ นับว่าข้าพเจ้าเป็นหนี้ท่าน จึงสมควรเอาไปใช้หนี้ "


            

"รวงที่สองเอาไปให้เขา คือ เอาไปให้ลูกน้อยทั้งหลายที่ยังเล็กอยู่ ไม่สามารถหากินเองได้ เมื่อข้าพเจ้าเลี้ยงเขาในตอนนี้ ต่อไปยามข้าพเจ้าแก่เฒ่า เขาก็จะเลี้ยงตอบแทน จั ดเป็นการให้เขา "


            

" รวงที่สามเอาไปฝังไว้ คือ เอาไปทำบุญด้วยการให้ทานกับนกที่แก่ชรา นกที่พิการหรือเจ็บป่วยไม่สามารถหากินได้ เท่ากับเอาไปฝังไว้ เพราะบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่า การทำบุญเป็นการฝังขุมทรัพย์ไว้ "

ชาวนาฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสว่า นกนี้เป็นนกกตัญญต่อพ่อแม่ เป็นนกมีความเมตตาต่อลูกน้อย และเป็นนกใจบุญ มีปัญญา รอบคอบ มองการณ์ไกล
             พญานกได้อธิบายต่อไปว่า

"ข้าวสาลีที่ข้าพเจ้ ากินเข้าไปนั้น ก็เปรียบเหมือนเอาทิ้งลงไปในเหว ที่ไม่รู้จักเต็ม เพราะ ข้าพเจ้าต้องมากินทุกวัน วันนี้กินแล้ว พรุ่งนี้ก็ต้องมา กินอีก กินเท่าไหร่ ก็ไม่รู้จักเต็ม จะไม่กินก็ไม่ได้ เพราะถ้าท้องหิวก็เป็นทุกข์ "

ชาวนาฟังแล้วจึงกล่าวว่า

"พญานกผู้มีปัญญา ทีแรกข้าพเจ้าคิดว่า ท่านเป็นนกที่โลภมาก เพราะนกตัวอื่นเข าหากินเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาก็ไม่คาบอะไรไป ส่วนท่านบินมาหากินแล้วก็ยังคาบรวงข้าวกลับไปอีก แต่พอฟังท่านแล้ว จึงรู้ว่าท่านไม่ได้คาบไปเพราะความโลภแต่คาบไปเพราะความดี คือเอาไปเลี้ยงพ่อแม่ เอาไปเลี ้ยงลูกน้อย และเอาไปทำบุญ ท่านทำดีจริงๆ"


             ชาวนามีจิตเลื่อมใสในคุณธรรมของพญานกมาก จึงแก้เครื่องผูกออกจากเท้าพญานก ปล่อยให้เป็นอิสระ แล้วมอบนาข้าวสาลีให้ พญานกรับนาข้าวสาลีไว้เพียงส่วนหนึ่ง ซึ่งกะคะเนแล้วว่าเพียงพอแก่บริวาร จากนั้นจึงให้โอวาท แก่ชาวนาว่า

"ขอให้ท่านเป็นผู้ไม่ประมาท หมั่นสั่งสมกุศลด้วยการทำทานและเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าด้วยเถิด "

ชาวนาได้คติจากข้อปฏิบัติของพญานกจึงตั้งใจทำบุญกุศลตั้ง แต่นั้นมาจนตลอดชีวิต
           นกแขกเต้า ผู้มีปัญญา รู้ว่าควรบริหารจัดการทรัพย์สินอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งต่อตนเ อง ต่อครอบครัว และต่อสังคม นับเป็นการใช้ทรัพย์อย่างชาญฉลาด ที่ยิ่งใช้ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญ สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ สุขทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
             เราทุกคนเมื่อรู้จักเก็บ รู้จักหาทรัพย์แล้ว ก็ควรจะรู้จักหาความสุขจากการใช้ทรัพย์อย่างถูกต้องด้วย เพราะการแสวงหา? หรือครอบครองทรัพย์สินที่มี ไม่อาจสร้างความสุขใจ ไม่อาจทำให้เกิดบุญกุศลได้ เทียบเท่ากับการใช้ทรัพย์นั้นให้เกิดคุณค่าอย่างแท้จริงต่อชีวิต

  ขอบคุณมากนะค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รักแท้ความเห็น (42)

ไก่
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 
รักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะ
ไก่
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 
รักแท้มีแค่ครั้งเดียวนะ
รวย
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 
มีแต่รักแท้ในคืนหลอกลวง
อี๊ด
IP: xxx.154.140.178
เขียนเมื่อ 

รักแท้เกิดขึ้นเสมอ  ๆ

ปุ๊กกี้
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
รักแท้แพ้ใกล้ชิด
ดาวโจน์
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
เกิดไม่ได้ เพราะรักแท้ให้คนอื่นไปหมดแล้ว
คนสวย
IP: xxx.29.20.21
เขียนเมื่อ 
ไม่ได้ เพราะรักครั้งใหม่มีมากกว่ารักแท้
อรพิน กกไธสง
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
มาเยี่ยมเยียนแล้วนะค่ะ ขอให้มีความสุข
อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 

คุณทำได้ยอดเยี่ยมจริง ๆ นะคะ

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
คุณเป็นคนที่เก่งมากนะคะ  ไม่มีใครสู้คุณได้คะ
หนูอาจ ขิงรัมย์
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
เยี่ยมจริง ๆ  สู้ต่อไป
อุเทน พุ่มจันทร์
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
มาเยี่ยมชมแล้วนะครับ ขอให้โชคดีมีความสุข
เรืองรัตน์ โคสะสุ
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 

ขอชมว่าคุณเก่งจริง ๆ

ศศิกาญจน์ โพธิ์ลังกา
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
ดีมากมากเพื่อน
สำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
ตุ้มเป็นคนเก่ง และสวย มีน้ำใจ
กิตษฎา วันนา
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
พี่เยี่ยมจริง ๆ
กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.152.5.13
เขียนเมื่อ 
น้องทำไมทำได้อย่างนี้ เยี่ยมจริง ๆ
อิ๊ด
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ไปเยี่ยมเราบ้างนะที่

http://gotoknow.org/sasikarn12

อี๊ด
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
ติ้ม
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
 ไปเยี่ยมพี่หน่อยนะที่ http://gotoknow.org/orason49
ติ้ม
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 
 เปลี่ยนที่อยู่ใหม่นะ  http://gotoknow.org/orasonmin49
ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ดีใจด้วยนะค่ะ พยายามเข้าเยี่ยมหลายครั้งแล้วค่ะ

http://gotoknow.org/todsaporn

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ขอเปลี่ยนที่อยู่ใหม่อีกครั้งนะจ๊ะพี่ลืม

http://gotoknow.org.orason  ขอบคุณค่ะ

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เห็นเปลี่ยนเรื่องในบล๊อก พี่เลยแวะมาเยี่ยมอีกครั้ง อย่าลืมไปแวะเยี่ยมพี่บ้างนะที่

http://gotoknow.org.rugnapa48

อรชร มิ่งส่วน
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เปลี่ยนที่อยู่ใหม่อีกครั้งนะจ๊ะพี่พิมพ์ผิด

http://gotoknow.org/orason  ขอบคุณค่ะ

IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ขอโทษด้วยพี่พิมพ์ที่อยู่ผิด รีบไปหน่อยเปลี่ยนใหม่นะจ๊ะ 

http://gotoknow.org/rugnapa48

อย่าลืมแวะไปเยี่ยมพี่บ้างนะจ๊ะ

ศศิกาญจน์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ทดลองมาเข้าบล็อกใหม่นะค่ะที่

http://gotoknow.org/sasikarn2512

เพ็ญนภา สมภักดี
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ง่วงมากแล้ว แต่ก็ยังแวะมาเยี่ยมชมบล็อกของเพื่อน ขอให้  โชคดีในการสอบวันพรุ่งนี้  ไปนอนก่อนนะ  Goog nith จ๊ะ
สำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ดึกแล้วอย่าอ่านหนังสือมากนะ พักผ่อนมาก ๆ เตรียมสอบวิชาของอาจารย์มานิต + อาจารย์ประจักษ์  ปล.อยากบอกว่าบล็อกของน้องเลิศมากนะคะ 
ดึกแล้วทำงานอาจารย์มานิตเสร็จหรือยัง ดูบล็อกตุ้มแล้วเลิศจริง ๆ พรุ่งนี้สอบอย่าอ่านหนังสือมากนะเดี๋ยวจะได้ A คนเดีย
กรรณิการ์ แจ้งไพศาล
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

อ่านนิทานในบล็อกแล้ว สนุกและได้ความรู้มาก สามารถนำไปใช้สอนเด็กนักเรียนที่โรงเรียนได้ แล้วหามาให้อ่านอีกนะ

http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

กิตษฎา วันนา
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมา

เข้าชมของผมได้ที่ http://gotoknow.org

กิตษฎา วันนา
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ยอดเยี่ยมมากครับเป็นสิ่งที่สุดยอดที่สุดเท่าที่ผมเคยพบมา

เข้าชมของผมได้ที่ http://gotoknow.org/kitsada

อรฃร มิ่งส่วน
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วนะค่ะ  ดีใจด้วยนะค่ะ

http://gotoknow.org/orason

รุ่งนภา โกกะพันธ์
IP: xxx.29.20.70
เขียนเมื่อ 

ได้เข้ามาเยี่ยมชม Blog แล้วนะค่ะ

http://gotoknow.org/rugnapa48

สุคนธิกา พวงมะลิ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เข้าเข้ามาอ่านนิทานแล้วสนุกมากค่ะ ขอให้พัฒนาฝีมือขึ้นเรื่อย ๆ นะคะ

http://gotoknow.org/sucontika2

 

รัชนีวรรณ สุวรรณผล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

เข้ามาแวะเยี่ยมชมการจัดทำบล็อกน่าอ่านมากค่ะ

http://gotoknow.org/ratchaneewan

เรืองรัตน์ โคสะสุ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนะคะ

http://gotoknow.org/ruangrut

ทศพร ตาลสุวรรณ์
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

แวะเข้ามาชมบล็อกพัฒนาขึ้นมากนะคะมีตั้ง 3 เรื่องให้อ่าน  โดยเฉพาะเรื่องวิธีแก้เซ็งชอบมากจริง ๆ

http://gotoknow.org/todsaporn

เรืองรัตน์ โคสะสุ
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จนะคะ

http://gotoknow.org/ruangrut

 

สำรวย รัตนบรรดาล
IP: xxx.47.247.135
เขียนเมื่อ 

แวะมาเยี่ยมชมการพัฒนางานของน้องดีขึ้นมากค่ะ

http://gotoknow.org/sumruay

 

กิตษฎา วันนา
IP: xxx.143.136.2
เขียนเมื่อ 

เป็นนิทานที่ดีครับ ขอให้พี่ตุ้มพัฒนาต่อไปครับ

นายอุเทน พุ่มจันทร์
IP: xxx.147.87.27
เขียนเมื่อ 

พี่ตุ้มครับ

(สวยมาก) เนื้อหานะครับ

เลขที่ 9  ครับ

http://gotoknow.org/uthane