หลักสูตรและการเรียนการสอน

การเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1. ผู้เรียนเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง

2. ผู้เรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนความเห็น (2)

มานิต
IP: xxx.147.63.1
เขียนเมื่อ 

วันนี้ได้มาสำรวจดูบล็อกของท่านแล้ว ซึ่งก็เป็นการเริ่มต้นที่ดี ในครั้งแรกก็มีปัญหาอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา ในที่สุดท่านก็สร้างได้ ขอให้ทดลองสร้างบล็อกใหม่ และนำสาระความรู้ต่าง ๆ ของท่านที่มีอยู่มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ดู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ต่อไปที่แห่งนี้ก็จะเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ขึ้น ตามที่ท่านกำลังเรียนกันอยู่มิใช่หรือ ขอให้พยายาม แล้วความสำเร็จและความภาคภูมิใจก็จะเป็นของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันสร้าง ร่วมกันพัฒนา ครับขอแสดงความยินดีที่เริ่มต้น

มานิต..

ทศพร ตาดสุวรรณ์
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความดีใจด้วยคะ

http://gotoknow.org/todsaporn