หลักสูตรและการเรียนการสอน


การเรียนการสอน หลักสูตร

ปัจจุบันการเรียนการสอนได้ก้าวหน้าไปถึงการศึกษาไร้พรมแดนแล้ว ครูอาจารย์ต้องจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อผู้เรียนแบบทันทีทันใด สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ที่เรียกว่า Just in Time

วันนี้เป็นวันแรกที่นำความรู้เรื่องการจัดการความรู้ Knowledge Management ตามที่เคยได้รับการอบรมและสาธิต เมื่อสองสัปดาห์ก่อน มาขยายผลต่อให้นักศึกษาสาขาพัฒนาหลักสูตรและการสอนจำนวนประมาณ 50 คน ณ ห้องสารสนเทศ 2 อาคารสำนักวิทยบริการ เริ่มตั้งแต่ 8.00 น. มาสิ้นสุดเอาเวลา 14.00 น. ทีแรกคิดว่าภายใน 4 ชั่วโมง ก็คงเข้าใจและทำได้ทุกคน หลายคนเข้าใจและทำได้สำเร็จ หลายคนเข้าใจแต่ยังทำไม่สำเร็จ และหลายคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจและยังทำไม่สำเร็จ ...ทั้งอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาหลายคนก็ไม่ยอมย่อท้อ ถามว่าได้ทานข้าวเที่ยงกันไหม ? ตอบว่าไม่ครับ พวกเราลูกพระเจ้าตากสิน ไม่เสร็จไม่ยอมกินข้าว..ขณะที่ผมกำลังสาธิตและแก้ปัญหาบางอย่างให้กับนักศึกษาพอดี ก็มีน้ำทิพย์ขวดหนึ่งยื่นมาให้ดื่ม..วันนี้ก็ได้ดื่มน้ำทิพย์แก้หิวแก้กระหายไปขวดหนึ่ง ก็ขอขอบคุณผู้ที่ยื่นน้ำทิพย์ขวดนั้นมาให้..ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอนครั้งนี้มีค่อนข้างมากพอที่จะประมวลได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้ แบบตรงไปตรงมา ไม่ได้โทษใครนะครับ

1. จากตัวผู้สอนเอง ซึ่งสอนไว พูดไวไปหน่อย นักศึกษาเลยตามไม่คอยทัน เพราะบางคนเขียนมาบอกว่าเรียนกับอาจารย์ ต้องวิ่งไปด้วยเพราะอาจารย์สอนเร็วตามไม่ค่อยทัน

2. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ ตามจริงแล้วต้องมี 48 เครื่อง แต่มีเครื่องชำรุดขัดข้องไปประมาณ 10 เครื่อง จึงไม่พอเพียงกับจำนวนนักศึกษา และบางเครื่องที่ใช้อยู่ มีอุปกรณ์รอบข้างขัดข้องไปบ้าง เช่น เมาส์ไม่วิ่ง ขยับแล้วขยับอีกคลิกผิดคลิกถูกไปกันคนละทิศละทาง ไม่มีผู้บริหารคนใดที่จะใส่ใจดูแลบำรุงรักษาให้ดีเหมือนเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ผมเคยปรารภกับตนเอง และเจ้าหน้าที่บางคนว่า ของเก่าไม่บำรุงรักษา ของใหม่ก็ไม่หาเพิ่ม ไม่พัฒนาให้สมกับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และองค์กรคุณภาพ ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีของเรา ไดมีโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่ มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ และองค์กรคุณภาพขึ้น ให้กับบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย (ผู้บริหาร/ อาจารย์ประจำ/ข้าราชการพลเรือน/อาจารย์คู่สัญญา/ลูกจ้างประจำและพนักงานมหาวิทยาลัย ในช่วงเดือน มีนาคม 2549 ถึง เดือนมิถุนายน 2549 แบ่งการอบรมเป็น 12 รุ่น รุ้นละ ประมาณ 40-50 คน ใช้เวลาอบรม รุ่นละ 1 วัน ครึ่ง ณ โรงแรมแก่งสะพือริเวอร์ไซต์ ใช้งบประมาณทั้งสิ้นประมาณ 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาท) ครับ เมื่อมีเงินไปพัฒนาบุคลากรแล้ว ก็ลองหันมาใส่ใจกับอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้บ้าง จะปล่อยให้เครื่องมือเหล่านี้ทรงอยู่และทรุดไปจนใช้ไม่ได้เลยสักเครื่องเชียวหรือ ? ห้องนี้และเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักวิทยบริการเมื่อปี 2545 ซึ่งกระผมเป็นผู้ขออนุมัติ จัดซื้อ จัดหา จัดสร้าง จำนวน 2 เครือข่าย 100 เครื่อง เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาได้ทำการอัพเดต เพิ่มแรมอีกเครื่องละ 256 MB ปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการเป็น Windows XP ในสมัยที่ท่าน ผศ. สมหวังชาญศิริวัฒน์ เป็นผู้อำนวยการ ผมเป็นฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา มาวันนี้ลองแวะเข้าไปดูวิครับว่ามันเหลือกี่เครื่อง ใช้ได้กี่เครื่อง  ชำรุดกองไว้ข้างห้องกี่เครื่อง มีโยกย้ายถอยเอาไปใช้ห้องใดบ้าง กี่เครื่อง ยังมีห้องว่าง โต๊ะว่าง เปล่า ๆ อีกเท่าใด?ในสำนักวิทยบริการแห่งนี้  สำนักมาตรฐานการศึกษา ที่จะมาประมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย อย่าลืมแวะมาดูของจริงก่อนนะครับที่สำนักวิทยบริการ อย่าดูแต่ตัวเลขรายงานสวยหรู ..

3. ระบบอินเทอร์เน็ตค่อนข้างช้าเมื่อทีคนใช้ร่วมกันมาก ๆ และ เกิด ERROR  เมื่อนักศึกษาสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ก็ต้องกดที่ แผง ควบคุม (Dashboard) เครื่องบอกมา error ไม่อนญาตให้ใช้ตอนนี้ เลยต้องรอไปอีก หลายนาที หรือหยุดพักชั่วคราวก่อน

4. มีบางคนแก้ปัญหาด้วยตัวเองนำเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คส่วนตัวเข้ามาใช้ร่วมต่อเชื่อมเข้ากับระบบ ก็ช่วยแก้ปัญหาส่วนตัวได้บ้าง  ในสำนักวิทยบริการเห็นว่ามีระบบไวร์เลสแลน นักศึกษาสามารถนำโน้ตบุ๊ค มาร่วมใช้ได้ น่าจะลองติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดู นอกจากนี้ ที่ชั้น 5 มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อีกประมาณ 10 เครื่อง นักศึกษาที่มีเวลาว่างลองแวะขึ้นไปขอใช้บริการก็คงน่าจะใช้ได้ครับ

5. ไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ประจำที่จะคอยช่วยดูแลแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ อาจารย์ผู้สอนต้องจัดการเองแทบทั้งหมดทั้งสิ้น พูดตามตรงเลยว่า ขณะที่อาจารย์ผุ้สอนมาใช้ ไม่ว่าอาจารย์ผู้ใดก็ตาม เท่าที่ผมสังเกตดู ไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดเลยที่จะมาคอยดูแลช่วยเหลืออาจารย์ผู้สอน แก้ปัญหาได้ก็แก้ไป แก้ไม่ได้ก็แล้วไป.มีเจ้าหน้าที่มาคอยเปิด ปิดประตูให้เท่านั้นเอง แม้แต่เครื่องของอาจารย์ที่ใช้สอนประจำก็มีปัญหา ผมก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแก้ไขให้บ้าง ซึ่งก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้น เช่นบางทีใช้ไป ๆ เครื่องมองไม่เห็น ซีดีรอม บ้าง บู๊ตช้าบ้าง ก็มาช่วยแก้ไขให้ได้บ้าง บางอย่างให้แก้ไขให้เช่นการ์ดเสียง การเซ็ทค่าคุณสมบัติบางประการ ก็ไม่สามารถเซ็ทให้ได้ เป็นต้น

  ครับเหล่านี้คือปัญหาที่ผมประมวลได้จากการที่มาใช้บริการห้องนี้สอนให้กับนักศึกษา ในวันนี้และตลอดเวลาที่ผ่านมา หวังว่าเสียงนี้คงจะไปถึงหูผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ  ท่านผู้ร่วมเดินทางกับเรา ตลอดจนนักศึกษา ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับมหาวิทยาลัยแห่งนี้ คงจะช่วยกันติชม บอกกล่าวกับผู้บริหารให้ทราบบ้างนะครับ ผมเคยไปดูงานที่มาเลเซีย สิงค์โปร์ แล้ว ได้เห็นห้องเรียนที่เขาใช้อินเทอร์เน็ตกันแล้ว ทันสมัยมาก วันหลังผมจะนำรูปมาลงให้ดู เขาเรียกห้องเรียนนี้ว่า SMART CLASSROOM เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นระบบจอแบ จอบาง อย่างต่ำ 17 นิ้วขึ้ไป มี โปรเจ็กเตอร์ วิดีโอคอนเฟอเร็นซ์ติดตั้งเรียบร้อย สามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนต่างประเทศได้ทันที..ไม่ต้องไปเชิญให้บินมาสอนหรือมาบรรยายให้เสียเวลาครับ..

วันนี้ก็ขอพูดขอเขียนเท่านี้ก่อน ยังมีอีกมากที่จะต้องว่ากัน ....

ขอบคุณครับ

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 27161เขียนเมื่อ 7 พฤษภาคม 2006 11:14 น. ()แก้ไขเมื่อ 11 เมษายน 2012 21:02 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (48)

เป็นเจ้าของบล็อกแล้ว  สุภาวดี  ทองอุ่น  หมู่เรียน C.I.6.1เลขที่  44  ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

 

วันนี้  วันที่ 7  พฤษภาคม  2549 ได้เรียนการจัดทำเว็บไซต์ กับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานิต  ยอดเมือง ซึ่งมีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก และได้เว็บไซต์ของตนเอง ชื่อว่า  http://gotoknow.org/soawanee

 

                                 เสาวนี  มรกตเขียว

                                  C.I.6.1 เลขที่  46

เรียน  อาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

     ดิฉัน นางบุญหยาด  พื้นทอง  นักศีกษา  C.I 6.1 เลขที่  22   วันนี้ เรียนการสร้างสื่อการเรียนการสอนกด้วยคอมพิวเตอร์ ได้รับความรู้จากการเรียนมาก ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงคะ   ดิฉันมี  บล็อก  ชื่อ http://gotoknow.org/boonyard

  บุญหยาด  พื้นทอง  เลขที่  22 

เป็นเจ้าของบล็อกแล้ว  สุภาวดี  ทองอุ่น  หมู่เรียน C.I.6.1เลขที่  44  ขอบพระคุณท่านอาจารย์มากค่ะ

คือ http://gotoknow.org/supavadee

นายอุเทน พุ่มจันทร์

กราบเรียน  ท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมืองที่เคารพ

วันนี้ผมได้เรียนหลักการทำ  Blog  จากท่านอาจารย์  ผมได้รับความรู้เพิ่มเติมมากขึ้น  ดังนั้นในสิ่งที่อาจารย์สอนผม  ผมขอขอบคุณอาจารย์มากครับ  อาจารย์สามารถเข้าไปดู Blog ที่ผมทำได้ชื่อ http://gotokhow.org/uthane

นายอุเทน   พุ่มจันทร์  เลขที่ 9  CI.6.1

     วันนี้ได้จัดทำการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

มี Blog เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว ที่http://www.Aronwong.Gotoknow.org

     วันนี้ได้จัดทำการผลิตสื่อการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว

มี Blog เป็นของตนเองเรียบร้อยแล้ว http://Gotoknow.org/Aronwong

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

ดิฉันนางมยุรี  แสงชาติ ได้แก้ไขเว็บไวต์ถึงอาจารย์ใหม่ดังนี้

http://gotoknow.org/mayuree

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

นางมยุรีแสงชาติ

c.i  6.1  เลขที่  31

วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนรู้สี่งใหม่ที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลย  จากการเรียนในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อไป  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครั้งนี้ด้วยค่ะ

http:/gotoknow.org/shoolphool

วันนี้รู้สึกดีใจมากที่ได้เรียนรู้สี่งใหม่ที่ไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเลย  จากการเรียนในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลต่อไป  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ครั้งนี้ด้วยค่ะ

ทิพวรรณ  สุขผล  เลขที่ 21

http:/gotoknow.org/shoolphool

เรียนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มานิต  ยอดเมือง

      ท่านอาจารย์ที่เคารพ  ดิฉันได้จัดพิมพ์วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  และการจัดการเรียนการสอนที่ดิฉันใช้สอนนักเรียนโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  ดิฉันตั้งใจจะนำภาพแหล่งเรียนรู้ลงไปด้วย  แต่ดิฉันลงไม่ได้ จึงไม่มีภาพลง  แต่ดิฉันได้ลงภาพไว้อีกที่หนึ่ง  ดิฉันจะพยายามทำให้ได้

        ขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูงที่ให้ความรู้

 

                                          เสาวนี  มรกตเขียว

                                             C.I.6.1

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง

           ตอนเช้าผมได้เรียนรู้เรื่องการสร้างภาพยนต์และการตัดต่อภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ผมจะได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป

                นายประพาส  ชาติทอง

                   CI 6.1 เลขที่ 3

 ดิฉันนางพนมวัลย์  คงสำรวย  เลขที่ 24 ห้อง  c.i.6.1    วันนี้ได้เรียนกับท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ให้ความรู้  และวันนี้ดิฉันได้ทำ Blog เรียบร้อยแล้ว เยี่ยมชมได้ที่ http://gotoknow.org/panomval99                                                                              

เรียนอาจารย์มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

       ผมนายโศภิต  วงศ์คูณ  เลขที่ 7  แสดงความคิดเห็นมาหาอาจารย์แล้วครั้งหนึ่ง..แต่ผมพิมพ์ที่อยู่ผมผิดไป...ผมจึงขอแจ้งที่อยู่มาให้อาจารย์ใหม่นะครับ...ดังนี้

http://gotoknow/sophitwong

       ลองดูอีกครั้งนะครับอาจารย์.....

                      ขอแสดงความเคารพอย่างสูง

                           นายโศภิต  วงศ์คูณ

                             c.i. 6.1    no. 7

สวัสดีค่ะ อาจารย์วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพ  และเทคนิควิธีหลายอย่าง  เกี่ยวกับระบบ windows  Medi  Piayer ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมนี้ได้ส่ง  บล๊อก  ที่  http://gotoknow.org/sookphool

                                                                                                                                                        

 

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง

           ตอนเช้าผมได้เรียนรู้เรื่องการสร้างภาพยนต์และการตัดต่อภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ผมจะได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป  ดูข้อมูลได้ที่http://gotoknow/prapas1

                นายประพาส  ชาติทอง

                   CI 6.1 เลขที่ 3

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง

           ตอนเช้าผมได้เรียนรู้เรื่องการสร้างภาพยนต์และการตัดต่อภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ผมจะได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป  ดูข้อมูลได้ที่ http://gotoknow.org/prapas1

                นายประพาส  ชาติทอง

                   CI 6.1 เลขที่ 3

เรียน ผศ. มานิต  ยอดเมือง ที่เคารพ

           ตอนเช้าผมได้เรียนรู้เรื่องการสร้างภาพยนต์และการตัดต่อภาพ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ผมจะได้นำความรู้ในเรื่องนี้ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนต่อไป  ดูข้อมูลได้ที่ http://gotoknow.org/prapas1

                นายประพาส  ชาติทอง

                   CI 6.1 เลขที่ 3

เรียนท่านอาจารย์มานิต   ที่เคารพอย่างสูง

         กระผมขอขอบคุณสำหรับท่านที่ได้แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์มากที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   กระผมนายบุญกอง  ชูรา  ขอขอบคุณท่านมา วณ โอกาสนี้

                                 นายบุญกอง  ชูรา

                                  CI.6.1  เลขที่ 2

เรียนท่านอาจารย์มานิต   ที่เคารพอย่างสูง

         กระผมขอขอบคุณสำหรับท่านที่ได้แนะนำเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอ  ซึ่งเป็นโปรแกรมที่เป็นประโยชน์มากที่จะใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   กระผมนายบุญกอง  ชูรา  ขอขอบคุณท่านมา วณ โอกาสนี้ ตรวจสอบข้อมูลกระผมได้ที่  http://gotoknow.org/bonkong02                              

                       นายบุญกอง  ชูรา

                                  CI.6.1  เลขที่ 2

สวัสดีค่ะ อาจารย์วันนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการตัดต่อภาพ  และเทคนิควิธีหลายอย่าง  เกี่ยวกับระบบ windows  Medi  Piayer ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  พร้อมนี้ได้ส่ง  บล๊อก  ที่ http://gotoknow.org/waraporn

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

     ดิฉัน นางเกษมศรี  สมสาร์ ได้พิมพ์งานส่งตามที่ท่านอาจารย์ได้ให้คำแนะนำแล้ว

  นางเกษมศรี  สมสาร์  C.i  6.1  เลขที่  14 http://gotoknow.org/Kasamsrisomsa

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

         ที่อยู่ที่ถูกต้อง ของผมคือ  http:gotoknow.org/sophitwong  ครับ.......

                       โศภิต   เลขที่  7

กราบเรียนท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง

      ดิฉันนางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล ได้ส่งงานพร้อมรูปภาพตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่  http://gotoknow.org/kannikarjaeng

และวันนี้ได้มีโอกาสรับความรู้เรื่องการตัดต่อวีดิโอเพื่อทำเป็นนัง นับว่ามีประโยชน์มากและอาจารย์ได้สอนและแนะนำแบบง่ายๆทำให้เข้าใจดิฉันได้ทดลองปฏิบัติตามขั้นตอนที่อาจารย์สอนแล้วปรากฏว่าทำได้ง่ายและสำเร็จ ขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้ในวันนี้

                        นางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล

                            นักศึกษา คม. 6.1 เลขที่ 10

 

กราบบเรียนท่านอาจารย์มานิตที่เคารพ

        กระผม นายอรรณพ  ตัญญู นักศึกษา C.I. 6.1 เลขที่ 8

ได้ส่งข้อมูลความรู้พร้อมรูปภาพตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/annoptonyou

 

 

นางสาวรุ่งนภา โกกะพันธ์

    กราบเรียนอาจารย์มานิตที่เคารพ ดิฉันนางสาวรุ่งนภา โกกะพันธ์ C.I. 6.1  เลขที่ 33  ได้จัดทำBlog ที่มีข้อมูลและรูปภาพเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถตรวได้ที่

     http://gotoknow.org/rugnapa48


 

  ดิฉันนางอรชร มิ่งส่วนนักศึกษา C.I.6.1 เลขที่ 48 ได้ส่งงานตามที่อาจารย์สั่งเรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถตรวจได้ที่ http://gotoknow.org/orasonmin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวรุ่งนภา โกกะพันธ์

นางสาวรุ่งนภา  โกกะพันธ์ ได้จัดทำ Blog ส่งอาจารย์เรียบร้อยแล้ว อาจารย์สามารถตรวจสอบได้ที่ http://gotoknow.org/rugnapa48

 

 

 

ดิฉัน นางเกษมศรี   บุญพอ  C.I.6.1 ได้จัดทำ  Blog เสร็จสมบูรณ์ตามที่ท่านอาจารย์แนะนำแล้วค่ะ  พยายามอยู่หลายครั้งแต่ยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนชื่อเรื่องของ Blog   ดิฉันเคยสร้างเสร็จสมบูรณ์ 3  Blog  แต่เวลาจะเปลี่ยนชื่อเรื่องของBlogไม่สามารถทำได้ดินฉันเข้าใจว่าเวลาลบจะเป็นการลบที่ละ Blog  คือเวลาลบมันจะลบออกทั้งหมด  ขอความกรุณาท่านอาจารย์แนะนำเพิ่มเติม ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ http://gotoknow.org/kasemsee

     เรียนท่านอาจารย์มานิต   ยอดเมืองที่เคารพ

            ดิฉันนางอรพิน  กกไธสง    นักศึกษา C.I.6.1 เลขที่  49  ได้จัดทำบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  http://gotoknow.org/orapin99

     ด้วยความเคารพอย่างสูง

       อรพิน  กกไธสง

 

 

เรียนท่านอาจารย์มานิต  ยอดเมือง

         ดิฉันนางอรพิน  กกไธสง  C.I.6.1เลขที่  49  ได้จัดทำบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วชื่อใหม่ คือ http://gotoknow.org/orapin 

            ด้วยความเคารพอย่างสูง

                 อรพิน  กกไธสง

นางพิสมัย ปุรินันต์

เรียน  ผศ. มานิตย์ ที่เคารพ

            ดิฉันนางพิสมัย  ปุรินันต์ c.I.6.1  เลขที่ 26  ได้จัดทำบล็อกเสร็จแล้วเรียบร้อยชื่อ http://gotoknow.org/pissamai9

                                           ด้วยความเคารพ

                                             พิสมัย ปุรินันต์

 

กรรณิการ์ แจ้งไพศาล

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

     ดิฉันนางสาวกรรณิการ์  แจ้งไพศาล เลขที่   10 ได้ update ข้อมูลใน blog แล้ว ไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือไม่ ขอความกรุณาอาจารย์ได้ตรวจสอบให้ด้วย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

      http://gotoknow.org/kannikarjaeng

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

     ดิผมนาย จำเริญ  เขียว  เลขที่   51 ได้ update ข้อมูลใน blog แล้ว ไม่ทราบว่าจะใช้ได้หรือไม่ ขอความกรุณาอาจารย์ได้ตรวจสอบให้ด้วย กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

      http://gotoknow.org/chamroeun

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

     ดิฉัน นางเกษมศรี  สมสาร์  ได้ส่งรายงานการนำรูปลงบล็อกเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบให้ด้วย

นางเกษมศรี  สมสาร์  c.i  6.1  no.  14

http://gotoknow.org/kasamsrisomsa

เรียน  ผศ.มานิต  ยอดเมือง  ที่เคารพ

      ผมนายประพาส  ชาติทอง  หมู่เรียน C.I.6.1  เลขที่  3  ได้ปรับปรุงแก้ไขบล๊อกเสร็จแล้วขอให้อาจารย์ได้ตรวจสอบที่

http://gotoknow.org/prapas1  

       นายประพาส ชาติทอง

        เลขที่  3

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

    ดิฉันได้นำรูปภาพลงบล็อกเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจให้คำแนะนำด้วย

    นางมยุรี  แสงชาติ    c.i  6.1  เลขที่  31

    http://gotoknow.org/mayuree

กราบเรียนอาจารย์มานิตที่เคารพ

        วันนี้ดิฉันได้อ่านข้อคิดเห็นจากท่านอาจารย์แล้วขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง   ดิฉันจะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาตนเองต่อไป   สำหรับคำถาม ดิฉันไปทำงานที่ SK  กับเพื่อน ๆ พี่ ๆ ที่เรียนด้วยกันที่นั้นประมาณ 10 คนแล้วต่างคนต่างช่วยกันแสดงความคิดเห็นในครั้งเดียวกันเพื่อไม่ให้เสียเวลา(เสียตังค์ด้วยค่ะ)

               ขอบคุณอีกครั้งนะคะ

                                       สุมลมาลย์   เอติรัตนะ

                                 (นางสุมลมาลย์  เอติรัตนะ)

                               http://gotoknow.org/sumonmal

หนู ส่งงาน อาจารย์ในชื่อ http://gotoknow.org/warapornnin

    ขอบพระคุณค่ะ

นางวราภรณ์  นิลดา  เลขที่ 37  c.i.6.1

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

   ดิฉันนางภัทรภา  แสนหอม ได้จัดทำบล็อกส่งอาจารย์เรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจและให้คำแนะนำด้วย

  นางภัทรภา  แสนหอม  c.i  6.1  no. 29

  http://gotoknow.org/pattarapa

    เรียนอาจารย์ที่เคารพ

         ผมได้ปรับปรุงบล็อกของผมใหม่แล้วนะครับ  ลองไปเยี่ยมผมหน่อยนะครับ

        http://gotoknow.org/sophitwong

                   Mr. Sophit  Wongkoon    no.07

กราบเรียนอาจารย์มานิตที่เตารพ ดิฉันนางอรชร  มิ่งส่วน c.I.6.1  เลขที่ 48  จัดทำข้อมูลในบล็อกเรียบร้อยแล้ว อาจารย์ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ http://gotoknow.org/orason

 

   เรียนอาจารย์มานิต  ยอดเมือง  ที่เคารพ

ตามที่ท่านอาจารย์ได้แนะนำให้ update blog  นั้น ดิฉันได้ทำตามที่ท่านอาจารย์แนะนำ  ขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ความรู้เป็นอย่างสูงขอเชิญเข้าชอมได้ที่ http://gotoknow.org/panomval99  

 

เรียนอาจารย์ที่เคารพ

   ดิฉัน  นางภัทรภา  แสนหอม ได้ปรับปรุงบล็อกเรียบร้อยแล้ว ขอความกรุณาอาจารย์ช่วยตรวจสอบพร้อมให้ข้อเสนอแนะด้วยค่ะ

   นางภัทรภา  แสนหอม  c.i  6.1  no. 29

   http://gotoknow.org/pattarapa5

เรียน  อาจารย์มานิต ที่เคารพ

         อาจารย์ครับ เมื่อวานนี้(21พ.ค.49) ผมมาส่งงานอาจารย์ไม่ทัน เนื่องจากสอบอยู่ที่ตึก 32 จนถึงเวลา 17.30 น. ดังนั้นผมจึงขออนุญาตส่งงาน  โดยขึ้นไปขอส่งกับเจ้าหน้าที่ ที่ชั้น 5 ตึกวิทยบริการได้ไหมครับ  งานผมทำเสร็จแล้วแต่มาไม่ทันตึกปิดก่อนครับอาจารย์

         มีเพื่อนๆหลายคนที่มาส่งไม่ทันด้วยครับ  หากอาจารย์จะกรุณาขอได้โปรดแจ้งเป็นบันทึกในบล็อกนี้ด้วยนะครัย

                   ขอขอบพระคุณอาจารย์มากครับ

                          นายโศภิต   วงศ์คูณ    c.i.6.1 เลขที่ 7

นางเพ็ญนภา สมภักดี

เรียน  อาจารย์มานิต  ที่เคารพ

วันนี้ ดิฉัน ได้มาเยี่ยมชมบล็อกอาจารย์แล้วนะคะ ได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องสื่อการเรียนการสอน ดิฉันจะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาในด้านการเรียนการสอน

ขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง

http://gotoknow.org/pennapa16

 

 

นางสำรวย รัตนบรรดาล

กราบเรียน  อาจารย์มานิต  ที่เคารพ

วันนี้ ได้เข้ามาอ่านบล็อกของอาจารย์  ได้ความรู้และน่าสงสารจังหวัดที่ถูกน้ำท่วมมากมาย แต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ ได้แก่ส่งกำลังใจ  ในสิ่งที่ดี ๆ ให้กับทุก ๆ จังหวัดที่ได้รับอุทกภัยในครั้งนี้  ขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปในทางที่ดีขึ้น

http://gotoknow.org/sumruay

 

กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพ

     ดิฉันได้พัฒนาปรับปรุงบล็อกเพิ่มเติมตามที่อาจารย์ได้กรุณาให้คำแนะนำเรียบร้อยแล้ว ขอความอนุเคราะห์อาจารย์ช่วยตรวจสอบและให้คำแนะนำด้วยค่ะ

   มยุรี  แสงชาติ  c.i  6.1  no. 31

   http://gotoknow.org/mayuree

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี