คำ "ขอบคุณ" ถ้าเราได้เอ่ยคำคำนี้
หรือได้รับฟังคำคำนี้บ่อยๆย่อมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในชีวิตอย่างหนึ่ง

คำ "ขอบคุณ" ที่เราได้เอ่ยออกไป
ย่อมหมายถึงการที่เราได้รับสิ่งดีๆจากใครต่อใคร

และเช่นกัน...คำขอบคุณ... ที่เราได้รับฟัง
ย่อมหมายถึงการที่เราได้ มอบสิ่งดีๆ ให้แก่ใครต่อใคร

"สิ่งที่เราได้รับหรือสิ่งที่เรามีให้ไป
อาจเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆ ที่ไม่ต้องซื้อหา

แต่สิ่งเหล่านี้แหละที่จะมาแต้มสีสันชีวิตของเราให้สดชื่นเบิกบาน
ทำให้บรรยากาศชีวิตน่าอยู่มากขึ้น"

 


คำ "ขอบคุณ" เป็นความหมายที่แสดงถึงการแบ่งปัน
ความมีน้ำใจต่อกัน การได้เอ่ยหรือได้รับฟังคำขอบคุณบ่อยๆ
ย่อมแสดงว่า เรามีความสุขดีในชีวิต...