ความเห็น 27988

"คำขอบคุณ"

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 
     เป็นอีกคำหนึ่งครับที่ผมเห็นด้วยว่าพูดให้บ่อย ให้เร็ว ให้เป็นธรรมชาติ มีแต่ดีและดี ไม่มีให้โทษ (เว้นแต้ใช้สำเนียงแดกดัน...อย่าทำ ยิ้ม ๆ)