วันนี้ได้สนทนากับพี่จิราภรณ์และน้องเล็กชายขอบของประเทศในการสร้างบล๊อก

คนแรก

บล๊อกของพี่เขาชื่อ jassonwai2516  โดยมี URL ดังนี้ http://gotoknow.org/onwai

ชื่อแฝง:
onwai
ชื่อ:
จิราภรณ์
นามสกุล:
คลังทรัพย์
ประวัติย่อ:

คนที่ 2 น้องเล็ก เวชชายขอบ(ประเทศ) โดยมี URL ดังนี้ http://gotoknow.org/mymrs25

โดยใช้ชื่อแฝง:
เล็กน้อยจ๊า