ตอนนี้ถ้านับเวลาถ้อยหลังก็เหลืออีก 3วันที่เราจะได้เรียนร่วมกันในรั้วเทาแสดแห่งนี้แล้ว  4 ปี เป็นช่วงเวลาที่มีความหมาย  เป้าหมายไม่ไช่แค่ปริญญาบัตรและความรู้เท่านั้น แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือคำว่า "มิตรภาพ" และคำว่า "เพื่อน"  คำว่าเพื่อนนั้นมีความหมาย  ไม่ยิ่งใหญ่แต่จริงใจให้เธอ....อย่าลืมนะหนังสือสวดมนต์(เล่มเล็ก)ที่มีที่อยู่ของพวกเรานำมาใด้เมื่อเพื่อนเหงา หรือคิดถึงกัน  ใครมีโอกาสไปแอ่วเจียงใหม่อย่าลืม กริ้ง หาสาวเหนือนะ  สิงห์เหนือยินดีรับมือเพื่อนทุกคน(ทั้งเพื่อนห้อง1 และห้อง 2 เลยนะ)  ถ้าเรามีโอกาสไปต่างจังหวัดที่เพื่อนอยู่หวังไว้ว่าจะได้รับการตอนรับกับคำว่าเพื่อนเช่นกันนะ ...........เพื่อนจะอยู่ในใจเสมอ..Aorlor