LO and KM HOW TO ?

 สบาย สบาย วันหยุด JJ แวะไปที่ทำงาน เดินขึ้นชั้น ๕ เหมือนเดิม เดินไป สายตาสอดส่ายไป แต่ละชั้นจะมีห้องน้ำ ทางเดิน มีไฟฟ้าที่เปิดทิ้งไว้ตามห้องน้ำซึ่งไม่มีใครอยู่แล้ว

 ฟ้าหลังฝน อะไรจะแรงเช่นนั้น เมื่อวานนี้ที่ขอนแก่น ในรั้วมอดินแดง ฝนตก พายุแรง ไฟฟ้าดับ ต้นไม้หักหลายที่ น้ำฝนแรงจนสาดเข้ามาใน "อาคารบริการวิชาการ" บางชั้นเข้าไปลึก ถึงหน้าห้องทำงานไกลพอสมควร เดินไม่ระวัง ตาไม่ดูทาง มีโอกาส ล้มศรีษะฟาดพื้น บางชั้นน้ำไหลซึมจากหลังคา ลงมาห้องทำงาน ห้องการเงินของพี่ตุ๋ม

 JJ ได้แต่เดินไปรำพึงในใจ "การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การใช้การจัดการความรู้ เพื่อพัฒนา ฅน ตน งาน องค์การ"

 มีการลงแรง มีการลงแขก สร้างสื่อ B2B บางครั้ง F2F บางครั้ง "ใช้พลังจิต เสริมสร้าง ให้กำลังใจ ซึ่งกันและกัน"

 สังคมเราเป็นอย่างไรนา จะซึมซับหรือไม่ จะพัฒนาไปในทิศทาง เพื่อ "สร้างบ้าน สร้างเมือง เจริญรุ่งเรือง โดยนำภูมิปัญญา มาขับเคลื่อน ไม่เก็บ ไม่กั๊ก มีแต่ ถ่ายทอด พัฒนา ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและ กัน."

 ฟ้าหลังฝน ได้แต่หวัง ได้แต่ตั้งมั่น ที่จะพัฒนา

 "ตั้งตารอ ข้อเสนอแนะ รอพลัง รอกำลัง รอความหวัง ที่จะทำนา หว่าน เพื่อพัฒนา ฅน....."

 มา มา Join มา join กัน มารวม มาร่วม ซึมซับ เหมือน ฟ้าหลังฝน น้ำฝน ช่วยกัน พรม สร้างน้ำมนต์ เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

JJ