....เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทำได้แล้ว  ถึงจะไม่สวย  ใช้เวลานาน  แต่ก็หนูทำได้แล้วค่ะ

สำหรับ flash  รู้สึกว่า ยากจัง  พยายามมาก วาดยังไงก็บิดบิดเบี้ยว  เอ๊หรือเราจะไม่รู้เทคนิคน๊า...

แต่ว่า  เราก็เก่งเหมือนกันเพราะถึงรูปร่างจะผิดเพี้ยนขี้ริ้วขี้เหร่ไปบ้างแต่ก็  เคลื่อนไหวได้แล้ว 

อย่างน้อยความรู้ที่ได้รับนี้ก็มีคุณค่ามหาศาล  และจะเป็นประโยชน์ต่อไปภายหน้าคะ  ขอบคุณ

อาจารย์ที่สอน  flash  หนูคะ....