การประชุม UKM

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
วันนี้ 15 มีนาคม 2549 ศูนย์บริการวิชาการ มข. ได้เชิญประชุมเกี่ยวกับการที่เครือข่ายการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย (UKM) 5 สถาบัน กำหนดจัดประชุมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัย ในวันที่ 6 เมษายน 2549 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะนำทีมผู้ร่วมประชุมและเสนอผลงาน จำนวน 10 ท่าน ในการนี้ คาดว่า มข. จะจัดกลุ่ม เครือข่าย  2 กลุ่ม คือ กลุ่มเครือข่ายคลังพัสดุและกลุ่มบริหารงานบุคคล เพื่อเดินทางไปร่วมประชุมและ เสนอผลงาน โดยศูนย์บริการวิชาการจะจัดประชุมครั้งถัดไปในวันที่ 27 มีนาคม 2549

ข้อคิดเห็น

บอย สหเวช เมื่อ พ. 15 มี.ค. 17:13:25 2006 เขียนว่า:

เป็น Cops ที่น่าสนใจครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)