แผน KM

  ติดต่อ

วันก่อนไม่ได้ไปประชุมการจัดทำแผน Km ของมข เลยได้แต่ขอเอกสารมาดูและลองคิดแผน KM ของคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยล้อแผน KM ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง แผน KM ของมหาวิทยาลัยในปี 2549 นี้เน้นการจัดการความรู้สู่งานคลังพัสดุ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาระบบการเงินและบัญชี โดยมีเป้าหมาย คือ

     1.พัฒนาระบบฐานความรู้ด้านการเงินและพัสดุ

     2. กำหนดองค์ความรู้และสมรรถนะ ( Competency) เฉพาะสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินพัสดุทุกตำแหน่งที่สามารถนำไปกำหนด TOR ได้

     3.พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายที่มีประสิทธิภาพของมข.

     4.บุคลากรการเงินพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสามารถเข้าถึงความรู้ด้านการเงินพัสดุได้ง่าย

     5.บุคลากรการเงินพัสดุและผู้เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่ายได้รวดเร็วและสามารแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วและเป็นระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การ

หมายเลขบันทึก: 27027, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 14:51:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #การจัดการความรู้#การพัฒนาองค์การ#km-kku

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)