กลุ่มผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์ความรู้

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM บูรณาการกับ กพร และแผนปฏิบัติงาน มข
เมื่อวาน 28 พ.ย 48 ได้ประชุมกลุ่มผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานการบริหารจัดการองค์ความรู้ มข เพื่อช่วยกันดู แผน ที่ทุกคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอเข้ามาที่ศูนย์บริการวิชาการ พบว่า มหาวิทยาลัยควรจะจัดทำแผนให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ กพร และนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้นำร่าง กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯประจำปี 2549 มาประกอบการพิจารณาจัดทำแผน ซึ่งตัวชี้วัดของการจัดการความรู้ คือ วัดจาก ระดับความสำเร็จของแผนการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ข้อคิดเห็น

บอย สหเวช เมื่อ อ. 29 พ.ย. 19:25:32 2005 เขียนว่า:

ทำงานได้รวดเร็วดีครับ

บุญ เมื่อ พฤ. 1 ธ.ค. 06:10:02 2005 เขียนว่า:

ขอบคุณค่ะ ยังไงก็สู้ความขยันเขียนบล็อกของคุณบอยไม่ได้ ยกนิ้วให้จริงๆ คนอะไร ขยันดีมากๆ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)