28เมษา49

วันนี้ดิฉันลาพักร้อนและเดินทางมาที่จังหวัดสุรินทร์ด้วยรถของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตพร้อมๆกับน้องๆและเพื่อนของคุณชัยณรงค์    เราพักที่โรงแรมมณีโรจน์ใก้ลๆวัดบูรพาที่จะบวช

29เมษา 49

ดิฉันไปรับอาจารย์ป๋องจากวัดเขวาสินรินทร์เพื่อไปขนของเพื่อเตรียมตัวบวช    อาจารย์โกนศีรษะตั้งแต่เช้า    เราไปเก็บของมาไว้ที่โรงแรม    ดิฉันพบหลวงพ่อปราโมทย์และคุณนิธินาถพร้อมคณะที่เดินทางมาที่วัดโดยรถของโรงพยาบาลบุรีรัมย์

ในช่วงบ่ายๆเราพอมีเวลาไปดูผ้าและเครื่องเงิน     ในช่วงเย็นดิฉันพบเพื่อนๆของกลุ่มที่จะบวชประมาณ4คันรถ

30เมษา49

เราตื่นแต่เช้าไปใส่บาตรและกลับมารับลูกที่โรงแรม    ในการบวชจะมีพิธีสงฆ์อย่างเรียบง่าย   มีการเดินรอบโบสถ์3รอบและพระอาจารย์ทำพิธีในโบสถ์

พระป๋องมีสมญานามว่า   พระกิตติ   โสภโณค่ะ   ไม่ใช่กิตติพุทโธ

หลังบวชเราไปส่งท่านที่วัดป่าเขวาสินรินทร์