รู้สึกดีใจมาก ๆ ที่ได้รับใบตอบรับลงตีพิมพ์ เพราะหลังจากตั้งใจทำจนเสร็จแล้ว ลองส่งไปยังหน่วยงานสงขลานครินทร์เวชสาร บางท่านที่อ่านก็ให้กำลังใจดีมากบอกว่าคำถามวิจัยดี และบอกจุดที่ต้องแก้ไข บางท่านก็ได้แนะนำควรแก้ไขอย่างไร แต่มีบางท่านก็อาจจะทำให้เราเสียกำลังใจบ้างเล็กน้อยว่าเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถนำไปใช้ เป็นเพียงแค่สถิติ แต่ผู้เขียนก็ได้ทำการชี้แจงถึงจุดประสงค์ และก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากนัก เวลาใครถามก็มักจะบอกว่า ไม่รู้เขาจะรับตีพิมพ์รึเปล่า?  และเมื่อวันศุกร์ที่แล้วหน่วยงานสงขลานครินทร์เวชสาร ก็ได้ส่งต้นฉบับมาให้ บรู๊ฟแก้คำผิด และเพิ่มเติมชื่อเรื่องอย่างย่อทั้งไทย และอังกฤษ วันจันทร์ที่ผ่านมาผู้เขียนลา ก็ได้ฝากคุณบุญเลิศไปส่งให้ ปรากฏว่าเมื่อวานทางหน่วยงานก็ได้ส่งหนังสือตอบรับ พร้อมสำเนาต้นฉบับมาให้ 1 ชุด

จากการวิจัยเรื่องการศึกษาผลการตรวจเลือดทางเคมีคลินิกของผู้รับบริการตรวจสุขภาพของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยชิ้นที่ 2 ของผู้เขียน แม้บางคนบอกว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนัก แต่ทำเพราะอยากทำ และเคยได้เขียนถึงที่มา และเหตุผลเอาไว้ในบันทึก จากงานวิจัยชิ้นแรก...สู่ชิ้นที่ 2 อาจเป็นเพราะพื้นฐานการวิจัยเราที่ค่อนข้างน้อย ผ่านชิ้นแรกมาอย่างทุลักทุเล แต่ชิ้นนี้โชคดีหน่อยที่ได้มีโอกาสเข้าโครงการวิจัยของท่าน CKO ที่จัดขึ้น แต่ก็ภูมิใจมากทั้งชิ้นแรกและชิ้นที่ 2 ที่ได้ทำเองล้วน ๆ เกือบจะทุกขั้นตอน รู้สึกถึงอุปสรรคที่ฝ่าฟันอย่างลึกซึ้ง และก็ได้เรียนรู้อย่างแท้จริงว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น แต่ที่สำคัญที่สุดนั่นคือเราได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานวิจัยในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการเขียน การค้นคว้าข้อมูล การใช้โปรแกรมทางสถิติ  

ได้อ่านบันทึกของท่าน CKO ซึ่งรับรู้ถึงความสุขใจอย่างล้นปรี่จนอดเขียนเป็นบันทึกความสุขที่อยากบอก อันเนื่องมาจากกิจกรรม Sport day เลยอดที่จะบันทึกถึงความสุขเล็ก ๆ ของผู้เขียนไม่ได้