เรื่องราวของ " ปี่ใน "

ปี่พาทย์ชนิดนี้เรียกว่า "ปี่พาทย์เครื่องคู่" ซึ่งสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ทรงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "เครื่องกลาง" และโปรกอธิบายว่า "บางทีก็ไม่มีปี่นอก เพราะหาคนปี่ได้ยาก"


ความเห็น (0)