เช้านี้ ก่อนไปทำงาน ได้โอกาสทำงานไปบ้างก่อนที่จะได้ได้เปิดบล็อกของอาจารย์หมอวิจารณ์  เรื่อง KM (ภาคปฏิบัติ) วันละคำ : 4. เป้าหมายของการทำ KM        แล้วจึงเกิดความสงสัยว่า เราจะทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างไร

เริ่มต้นอย่างไร แล้วเดินต่อไปอย่างไรให้ราบรื่น ใครมีความคิดเห็นดีๆ บ้าง ช่วยบอกต่อด้วยค่ะ