Covey's 7 habits + KM

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
Covey's 7 habits + KM
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2549 รศ.นิวัฒ  เสนาะเมือง ประธานรุ่นการสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพขั้นสูงในการทำงานและการสร้างภาวะผู้นำ : กรณี ศึกษา Covey's 7 habits workshop รุ่นที่ 2 ได้เชิญผู้ร่วมสัมมนากลุ่ม ประชุมเพื่อช่วยกันคิด แนวทางพัฒนามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ที่ประชุมเห็นพร้องกันว่าการพัฒนา คน เป็นเรื่องสำคัญ และเห็นว่า น่าจะนำ Covey's 7 habits มาบวกกับ KM โดยเริ่มจากการรณรงค์ อุปนิสัยทั้ง 7 แบบ KM (อาจจะเป็นทีละนิสัย) ต่อด้วยการสร้างวิทยากรตัวคูณ และขยายผล

ที่ประชุมได้เสนอให้มีศูนย์ อาจจะเป็นศูนย์ครบวงจรและเป็นศูนย์สัญจร มีการดำเนินการด้านตลาดแบบเชิงรุก มีการสร้างเครือข่าย ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณที่มหาวิทยาลัยได้กรุณาสนับสนุนการอบรมแก่ผู้ร่วมการสัมมนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาองค์การความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

27028

เขียน

05 May 2006 @ 15:41
()

แก้ไข

21 May 2012 @ 13:16
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
อ่าน: คลิก