บุคลิกภาพของซีอีโอ(Chief Executive Officer)

บุคลิกภาพของซีอีโอ

บุคลิกภาพของซีอีโอ

                                                                                                                                                                รศ. ดร.อัญชลี  โพธิ์ทอง

              CEO (Chief  Executive  Officer)หมายถึงผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซีอีโอต้องมีบุคลิกภาพที่แสดงออกถึงการมี ภาวะผู้นำในการบริหารองค์กรไปสู่ความสำเร็จ นิตยสาร FORBES และนิตยสาร FORTUNE ได้ให้ความสนใจและวิจัยเกี่ยวกับบุคลิกภาพของซีอีโอไว้ ดังนี้

               1. ต้องมั่นใจในตนเอง ซีอีโอต้องมีความมั่นใจในตนเองในระดับที่เหมาะสม รู้จักแยกแยะ กล้าแสดงความคิดเห็น ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ยึดหลักความถูกต้องและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกต้องถ้ามีหลักและเหตุผลที่ดี การไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นอาจสร้างความล้มเหลวให้เกิดขึ้นในองค์กรได้

             2. ต้องมีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ซีอีโอต้องสามารถควบคุมและระงับสติอารมณ์ได้ดีไม่แสดงตนเป็นคนเจ้าอารมณ์เพราะการเป็นคนเจ้าอารมณ์จะทำลายบรรยากาศที่ดีในองค์กร   ซีอีโอต้องเป็นผู้ที่มีเหตุผล อารมณ์ดี มีน้ำใจ กล้าได้กล้าเสีย มองโลกในแงดี ช่างสังเกตและรักษาอารมณ์ให้มั่นคง

             3.ต้องมีความน่าเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจ ซีอีโอต้องเป็นคนที่เก็บความลับได้ดี เป็นคนที่มีสัจจะวาจา รักษาคำมั่นสัญญา คิดก่อนพูด  เป็นผู้ที่ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและการแสดงความคิดที่เฉียบคม       

           4. ต้องคิดก่อนพูด ซีอีโอต้องคิดก่อนพูด ใน 4 ประการคือ 1) พูดให้ตรงประเด็นไม่เยิ่นเย้อ นอกเรื่อง  2) มีการลำดับขั้นตอนของเรื่องที่จะพูดอย่างเหมาะสม รู้จักกาลเทศะ 3) คิดอย่างมีเหตุผล ไม่ใจร้อนวู่วาม 4) ไม่เป็นคนคิดเล็กคิดน้อย คิดหยุมหยิม ต้องปล่อยวาง และจับเอาแต่ประเด็นสำคัญเฉพาะเรื่องใหญ่ๆ

            5. ต้องมีความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร

            6. ต้องเป็นผู้ที่มีความสนใจใฝ่รู้ และเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้แสดงความรู้ความสามารถ

            7.  ต้องตั้งใจมุ่งมั่นทำงานหนักตามคำกล่าวของ โทมัส เอดิสัน ที่ว่า “ความอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 10% ที่เหลืออีก 90% เป็นเรื่องของการทำงานแบบมุมานะบากบั่น”

            8. ต้องทำประโยชน์ให้กับสังคม ซีอีโอต้องไม่เป็นผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์ให้กับส่วนตนหรือพวกพ้อง

            9. ซีอีโอต้องไม่เหลิงอำนาจ

           สรุป  การมีบุคลิกภาพของซีอีโอที่มีความโดดเด่นเปรียบเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรซึ่งประกอบด้วยปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความมั่นใจในตนเองในระดับที่เหมาะสม มีการคิดก่อนพูด มีความสามารถในการเจรจา มุ่งมั่นกับงาน ทำประโยชน์ให้กับสังคมและจะต้องไม่เป็นคนหลงอำนาจ

ที่มา : นิตยสารวิทยาจารย์ ปีที่ 107 ฉบับที่11  เดือนกันยายน 2551 หน้า 29-30

        ข้อเขียนจากบทความนี้ผู้ที่สนใจที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้สอดคล้องกับภาระกิจหน้าที่การงานของตนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและต่อตนเองได้เป็นอย่างดี

  

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึก(ไม่)ลับ

คำสำคัญ (Tags)#ซีอีโอ

หมายเลขบันทึก: 269352, เขียน: 19 Jun 2009 @ 22:48 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 16:30 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

CEO ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล กล้าได้กล้าเสีย กล้าที่จะเสี่ยง เพื่อความสำเร็จ จิงมั้ยคะพี่เอ แวะเข้ามาทักทายจ้า

แวะมาทักทายครับ เป็นข้อเขียนที่ดีมากเลย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ

เขียนเมื่อ 

การบริหารแบบซีอีโอทีเป็นบริษัททำธุรกิจใหญ่ ๆ ที่ประสบความสำเร็จเราสามารถนำมาเป็นแบบอย่างและนำมาประยุกต์กับการบริหารจัดในโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง เป็นกำลังใจให้กับสาวโรงงานหาบทความดีดีทีเกี่ยวกับซีอีโอท่านอื่น ๆ มาให้อ่านบ้าง กรม วิกรมดิฐ ธนินทร์ เจีรยวนนท์หรือโฃค บูลกูล เราอาจจะได้หลักคิดดีดีในการทำงานและการบิรหารบ้างครับ