KFC(oP) ต้องแตกหน่อต่อไป…ให้จงได้

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
คุณอำนวยทุกท่าน รวมถึงคนที่ไม่ได้ไปบ้านผู้หว่านที่ผ่านมา เราไม่เคยคิดแปลกแยก เพราะมุมมองการเป็นคุณอำนวยที่ว่า ยังไม่มีกรอบ ไร้รูปแบบ และเป็นอิสระครับ อยากให้ ลปรร.กันเพื่อสร้างสรรค์เวทีนี้ และจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ภายใต้คำขวัญที่ว่า KFC(oP) ต้องแตกหน่อต่อไป

     สืบเนื่องจากบันทึก ชมรม KFC(oP) ของอาจารย์หมอ JJ และการต่อสาย Tel เปิดประเด็น M2M กัน โดยมีประเด็นที่ต่อเนื่องอย่างชัดเจนมาจากบันทึกของอาจารย์หมอวิจารณ์ ในเรื่องชุมชนคุณอำนวย หรือ KFC(oP) แห่งประเทศไทย ที่บันทึก ทบทวนชีวิตเดือนเมษายน โดยอาจารย์ได้เขียนไว้ว่า

• เรื่องใหญ่ที่สุดของ สคส. ในเดือนนี้ คือการประชุมเพื่อเริ่มต้น CoKF (ชุมชนคุณอำนวย) จุดยืนของ สคส.คือ สคส.ไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนนี้ สมาชิกของชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันหาทรัพยากรมาทำ ไม่ใช่หันมาถาม สคส.ว่าจะให้ทำอะไร ทำอย่างไร  งบประมาณอยู่ที่ไหน เราหวังให้ CoKF เป็นชุมชนคุณอำนวยของประเทศไทย เป็นชุมชนเปิด (inclusive) ไม่ใช่ชุมชนปิด (exclusive) เป็นชุมชนที่มีอิสระ สมาชิกรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ร่วมกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทย สู่สังคมอุดมปัญญา

     จากประเด็นข้างต้นอาจารย์หมอ JJ จึงได้เปิดประเด็นต่อกับคุณอำนวยทั้งหลาย (ทั้งผู้ที่ได้ไปบ้านผู้หว่าน และคุณอำนวยที่เป็นอยู่แล้วโดยตัวตนของตัวเองนะครับ) ว่า...คำถามที่จะเรียนถาม ทีมงาน จะมีแนวทางอย่างไร ตามที่ Blog ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ แนะนำไว้ ดังนี้ 1) ลปรร. ทาง B2B ต่อไป เรื่อยๆ หรือ 2) ควรจะ F2F เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมกันสักครั้งหนึ่งที่ กทม.หรือ ที่ขอนแก่น หรือที่ใด ที่พวกเราคิดว่าสะดวก หรือ 3) อื่น ๆ ครับ

          ผมเข้าไปให้ คห.ต่อไว้ในทันทีที่วางหู M2M กับอาจารย์หมอ JJ แต่เป็นเพียงด่วน ๆ สั้น ๆ เท่านั้นหวังว่าจะให้กำลังใจคนคอเดียวกัน และคุณอำนวยทั้งหลายที่ว่าเสียมากกว่า และโดยในสาระสำคัญที่จะยกมาต่อในบันทึกนี้คือโจทย์ที่ว่า “KFC(oP) จะยืนต้นและต้องแตกหน่อต่อไป ได้อย่างไร” ซึ่งผมมองความยั่งยืนตรงจุดนี้ใน 4 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้คือ

     1. มีโครงสร้างอย่างหลวม ๆ แตกหน่อใหม่ได้ แยกกอเพื่อขยายเผ่าพันธ์ แต่เพื่อรวมเหล่าได้ง่ายเพื่อนับโยดสาวย่าน (การนับญาติ) อันนี้มีแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่หน้าที่ หรือสิงที่ต้องทำในลำดับต่อไป เนื่องจากหลังจากได้แล้ว วันนั้นที่บ้านผู้หว่านก็ไม่ได้คุยกันต่อ และแยกกันกลับหมด

     2. มีทิศทางร่วมกัน หรืออุดมการณ์ร่วม ผมมองไปที่การขับเคลื่อนผ่านยุทธศาตร์เครือข่ายชุมชนคุณอำนวย หรือ Thailand KFC(oP) Strategy ดังนั้นประการแรกและด่วนคือ เราต้อง F2F (แกนนำกลุ่มเล็ก ๆ) เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ KFC(oP) เพื่อ KM ประเทศไทย เน้นที่การพึ่งตนเองได้เป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนแบบคุณอำนวยใหญ่จาก สคส. และผมคิดเห็นว่า มข.เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ ได้โปรดพิจารณาช่วยเป็นคนต้นเรื่องในครั้งที่ 1 ให้ก่อน เพื่อป้องกันหน่อเน่าเสียหากจะนานไป และเร็ว ๆ ที่สุดน่าจะเป็นวันที่ 2 มิ.ย.49 (3-4 เป็นวันหยุด) จะได้อยู่ช่วยกันทำจนเสร็จได้ ในคราวเดียวกันหากต้องยืดไปสักวัน สองวัน

     3. มีกิจกรรมการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวของสมาชิก ในแต่ละ Node แบบเนียนอยู่ในงานประจำ และเป็นการเลี้ยงตัวเองไปด้วยได้ หากเป็นระดับชาติ เช่นการจัดทำ Blog to Book (แนวคิดอาจารย์ ดร.จันทวรรณ เคยอ่านเจอ) ในสไตค์คุณอำนวย เพื่อดำเนินงานเป็นคุณอำนวย หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณอำนวยให้แก่องค์กร หรือการไปช่วยเหลือกันและกันของเวทีต่าง ๆ ที่ภาคีสมาชิกจัดให้มีขึ้น รวมถึงการทำ R&D คุณอำนวย หากเป็นไปได้ เป็นต้น

     4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับต่อยอดความรู้ และการสร้างคลังความรู้ ถือเป็นกลไกสำคัญมาก อันนี้ผมเคยกล่าวแล้วในเทีคุณอำนวย ณ บ้านผู้หว่าน ว่าไม่ต้อง Block รูปแบบ ใช้ทางไหนกันก็ได้ที่สะดวก แต่จะสนับสนุนให้ใช้ GotoKnow เป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็น Mail Group, MSN, M2M หรือ F2F กันบ้างตามแต่สถานการณ์จะอำนวยและท่จะฉกฉวยได้

     ตอนสุดท้ายที่ผมให้ คห.ไว้ ผมได้เขียนเพื่อวิงวอนว่าท่านรองอธิการรังสรรค์ และอาจารย์หมอ JJ ได้โปรดรับไปพิจารณาและสถาปนาเวทีในครั้งแรกให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อน ครับเมื่อลุกขึ้นและมาทำงานในเช้าวันนี้ ผมเห็น คห.ที่มาต่อท้ายที่บันทึกเดิมของอาจารย์หมอ JJ ว่า...

     JJ เมื่อ พ. 3 พ.ค. 20:08:41 2006 เขียนว่า:
     เรียนท่าน อาจารย์ชายขอบ ท่านอาจารย์ BeeMan เบื้องต้น JJ ได้ปรึกษาหารือ กับท่านรองรังสรรค์ ก่อนเดินทางไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์-ข้าวหอมมะลิ)บ่ายนี้แล้วครับ ท่านรองรังสรรค์ ฐานะท่านเอื้อ ยินดีรับเป็นเจ้าภาพ และ พรุ่งนี้ทีมงาน KKU_KM จะมีการ "ลปรร" ดังนั้นจะเรียนนำเสนอเชิญทีมงาน KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ มาที่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน รายละเอียดจะเรียนความคืบหน้าต่อไป
     เชิญทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ และ ท่านที่ "ประสงค์จะขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น B2B ได้ครับ"

     ตามด้วย
     รังสรรค์ เมื่อ พฤ. 4 พ.ค. 10:55:24 2006 เขียนว่า:
     มข. ยินดีครับ ท่านชายขอบ และคุณอำนวยทั้งหลาย

     และ อาจารย์หมอ JJ อีกครั้ง
     JJ เมื่อ พฤ. 4 พ.ค. 11:09:07 2006 เขียนว่า:
     เรียน เชิญทีมงาน KFC(oP) ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ ทุกท่าน หรือ คุณ(เอื้อ)อำนวย ที่สนใจ ทั้งในและนอกชมรม มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ ทีมพวกเรา ชาวมอดินแดงครับ

     ผมรู้สึกยินดีและเป็นปิติ เป็นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนคุณอำนวยทุกท่าน รวมถึงคนที่ไม่ได้ไปบ้านผู้หว่านที่ผ่านมา เราไม่เคยคิดแปลกแยก เพราะมุมมองการเป็นคุณอำนวยที่ว่า ยังไม่มีกรอบ ไร้รูปแบบ และเป็นอิสระครับ อยากให้ ลปรร.กันเพื่อสร้างสรรค์เวทีนี้ และจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ภายใต้คำขวัญที่ว่า KFC(oP) ต้องแตกหน่อต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (21)

สุรชัย
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 
คุณอำนวยเป็นสิ่งที่เกือบทุกองค์กรมีอยู่แล้ว มากน้อยไม่เท่ากัน หากแต่ได้มีการฝีกทักษะ เพิ่มเติมจะดีไม่น้อย อีกอย่างเป็นการแลกเปลี่ยนกันด้วย หวังว่าจะสำเร็จได้จะดีมาก
ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

คุณสุรชัย

     คาดหวังไว้เช่นนั้นครับ โดยเฉพาะประเด็นการช่วยเหลือกันและกัน การ ลปรร.ร่วมกัน เพื่อเปิดกะลาสู่โลกภายนอก ละนำมาปรับใช้กับตน งาน และองค์กร ต่อไป

วิไลลักษณ์ อยู่สำราญ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
เห็นด้วยอย่างมากกับประเด็นเรื่องความยั่งยืนค่ะ  ยินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ค่ะ  ถ้ามีอะไรที่จะให้ช่วยบอกมาได้เลยนะคะ  อ้อมจะไปถ่ายทอดแนวความคิดนี้ให้กับคุณอำนวยที่รู้จักค่ะ  จะได้เข้ามาร่วมใน KFC(oP) ค่ะ
ชายขอบ
IP: xxx.113.16.250
เขียนเมื่อ 

คุณวิไลลักษณ์ อยู่สำราญ

     ความยั่งยืนเป็นสิ่งจำเป็นครับ ผมพยายามพูดตั้งแต่ในเวทีบ้านผู้หว่าน แต่อาจจะไม่ชัดนัก คุณทวีสินได้จับประเด็นได้ ทำให้ผมนึกได้ว่าใช่คือสิ่งที่พยายามสื่อออกไป
     ครับผมมองว่ายังต้องการความร่วมมือกันในวงกว้าง และระยะทางต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อกัน
     ยินดีมากนะครับหากจะนำไปเผยแพร่กันต่อ ๆ ไป เพื่อสร้างความยั่งยืนให้สมกับที่ สคส.ได้พยายามเริ่มต้นให้แล้วนะครับ

JJ
IP: xxx.118.93.201
เขียนเมื่อ 

แตกหน่อ

 ต่อยอด

 

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

     อาจารย์ครับ แตกหน่อ ต่อยอด สรรค์สร้าง อย่างพึ่งตนเองได้ ด้วยครับ (ไม่ได้น้อยใจ แต่มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ)

Ka-poom
IP: xxx.170.228.172
เขียนเมื่อ 
สืบเนื่องจากเรื่อง...คิดได้..และได้คิด สำหรับ"ตน" มาที่บันทึกนี้หลายครั้งหลายครา...หากแต่ไม่กล้าพอ..ทิ้งรอย เพราะเกรงว่า..มาในจังหวะที่เหมาะหรือไม่อย่างไร เพราะไม่รู้ตนว่าจะใช่"คุณเอื้อ-อำนวย"อะไรหรือไม่ เพราะใครๆมาที่นี้...ต่างมีในสถานะที่ได้รับการรับรองทั้งนั้น อย่างน้อยๆ..ก็ผ่านจากการรับรองจาก สคส.-บ้านผู้หว่าน หากแต่ตอนนั้น "คิดได้"... แต่ตอนนี้..."ได้คิด"... จึงมาที่นี่อีกครั้ง... มาเพื่ออยากบอกว่า... ร่วมเป็นแรงใจและเชียร์... อีกหนึ่งแรงนะคะ แม้จะไม่ได้เป็นคุณเอื้อ-อำนวยตาม สคส.กำหนด หากแต่มา..ร่วมเจตนา"รมย์"... ในฐานะคนไทยคนหนึ่งคะ
ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

Dr.Ka-poom

     เพราะเราไม่คิดแปลกแยกด้วยการรันตีจากอะไร เราไร้รูปแบบ อิสระ (จำได้ใช่ไหม) จากบันทึกของคุณ ผมก็คิดว่าเป็นคุณอำนวย แต่อย่ายึดติดเลยครับ ผมเองก็เป็นไปหมดแหละหากจะใช้เกณฑ์มาตัดสิน (เข้าได้ว่างั้นเถอะ)
     นอกจากแรงใจแล้ว ผมว่าออกแรงสมองและแรงกายด้วย ในวันที่ 2-4 มิ.ย.49 นี้ นะครับ

JJ
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

เพี้ยง อยากให้ วันที่ ๒-๔ มิถุนายน นี้

"เรามี พลัง คิดร่วมกันนะ"

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

เรียน อาจารย์หมอ JJ

     พลังเต็มเปี่ยมเลยครับ...ว่าแต่จะให้ผมและเครือข่ายทางภาคใต้ช่วยประเด็นไหนบ้างครับ ที่เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้า

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน อาจารย์ ชายขอบ

 JJ เรียนเสนอให้ท่าน เล่าประสบการณ์ ในการสร้างเครือข่าย และ การ ลปรร แบบ B2B + F2F อย่างต่อเนื่อง เพื่อเคลื่อนยุทธศาสตร์ ให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ครับ 

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 
     รับทราบพร้อมปฏิบฏิบัติเอง (ไม่มอบใคร) เพราะไม่มีใครรับมอบต่อแล้ว...ครับ
     ขอบพระคุณมากครับอาจารย์ที่ได้ให้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมขับเคลื่อนต่อ
พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
  • เข้ามายืนยันว่า ยังมุ่งมั่นร่วมอุดมการณ์ของท่านอาจารย์ JJ และทีม KFC(op) อยู่ค่ะ! แต่ช่วงเดือน มิ.ย. พี่เม่ยติดภาระกิจเรื่องมาตรฐานชาวแล็บค่ะ เอาเป็นว่าส่งแรงใจไปช่วยขับเคลื่อนด้วยค่ะ
  • พลอยเป็นเครือข่ายภาคใต้กับคุณชายขอบด้วยละกันนะคะ..เห็นบอกว่าไม่มีใครรับมอบต่อแล้ว มีอะไรให้พี่เม่ยทำก็แจ้งมาตามทางที่สะดวกนะคะ (ถึงแม้กำลังวังชาไม่มากมายเท่าไรนัก แต่รับรองไม่สร้างภาระแน่นอนค่ะ)
  • พี่เม่ยเองก็พยายามให้ความร่วมมือ สนับสนุน กระตุ้น เสนอแนะ ชักชวน เชิญชวน กลุ่มต่างๆที่อยู่ใกล้ๆตัว ให้สร้างวัฒนธรรมของตนเองให้เป็น "วัฒนธรรมของการเรียนรู้" ไปเรื่อยๆค่ะ...
ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

พี่เม่ย ครับ

     ที่บอกว่าไม่มีใครให้มอบต่อแล้วนั้นเพราะผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยที่ชัดเจนนะครับ ก็ต้องรับมอบไว้ก่อน เรื่องนี้จริง ๆ นะจะนำเรียนปรึกษากับพี่ และพี่เที่ยง แต่ผมเต็มเหยียด ๆ เลยครับตอนนี้เลยกะว่ากลับมาแล้วจะว่ากันในส่วนภาคใต้นะครับ แล้วจะหาทางอย่างไร จะได้คุยกัน ตั้งใจแน่งแน่แบบ F2F กันที่ มอ.เลย
     วันที่ 9 นี้ พี่เม่ยไม่ไปร่วมกิจกรรมนี้กันหน่อยเหรอครับ การปฏิรูปการเมืองกับบทบาทเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพ จัดที่บ้านพี่นะครับ

พี่เม่ย
IP: xxx.170.234.8
เขียนเมื่อ 
เล็งไว้แล้วค่ะ...ถ้าไม่ติดอะไรก็ได้เจอกันแน่ๆค่ะ (พูดเหมือนท้าตีท้าต่อยเลยนะคะ!)
JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

ไปด้วยกันครับ เป็นขบวนชาว KFC บ้านผู้หว่าน๒

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

พี่เม่ย ครับ

     ไว้เจอกันนะครับ ผมไม่สู้หรอกครับหากท้าตีท้าต่อย ชวนกันไปเยอะ ๆ ครับ งานนี้ไปเพื่อแสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ของคนที่ไม่ซ้ายจ๋า ขวาจัด ครับ

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.71
เขียนเมื่อ 

อาจารย์หมอ JJ

     มาด้วยได้ไหมครับ (หากมาได้จะดีใจจัง) มาไม่ได้ก็จะรายงานสดไปครับทาง Blog รออ่าน/ชมนะครับ

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ชายขอบ

 JJ อยากมา ลปรร แต่ติดภาระกิจหนาแน่นมากครับ

ส่งใจมา   และ จะรอติดตาม B2B ครับ

สิงห์ป่าสัก
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     ผมมีนัดหมายในภาคสนามแล้ว...กำลังรุกลงสู่พื้นที่...  แต่จะรอ B2B  อยู่ที่กำแพงเพชรนะครับ  หากเป็นไปได้ช่วงเย็นๆ จะร่วมแจมผ่านทาง B2B ขอเอาใจช่วยครับ
ชายขอบ
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 

คุณวีระยุทธ (สิงห์ป่าสัก)

     ตามไปอ่านคำประกาศเจตนารมณ์ดูก่อนไหมครับที่ เจตนารมย์เครือข่ายวิชาชีพสุขภาพภาคใต้ ต่อการปฏิรูปการเมือง