สืบเนื่องจากบันทึก ชมรม KFC(oP) ของอาจารย์หมอ JJ และการต่อสาย Tel เปิดประเด็น M2M กัน โดยมีประเด็นที่ต่อเนื่องอย่างชัดเจนมาจากบันทึกของอาจารย์หมอวิจารณ์ ในเรื่องชุมชนคุณอำนวย หรือ KFC(oP) แห่งประเทศไทย ที่บันทึก ทบทวนชีวิตเดือนเมษายน โดยอาจารย์ได้เขียนไว้ว่า

• เรื่องใหญ่ที่สุดของ สคส. ในเดือนนี้ คือการประชุมเพื่อเริ่มต้น CoKF (ชุมชนคุณอำนวย) จุดยืนของ สคส.คือ สคส.ไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนนี้ สมาชิกของชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันหาทรัพยากรมาทำ ไม่ใช่หันมาถาม สคส.ว่าจะให้ทำอะไร ทำอย่างไร  งบประมาณอยู่ที่ไหน เราหวังให้ CoKF เป็นชุมชนคุณอำนวยของประเทศไทย เป็นชุมชนเปิด (inclusive) ไม่ใช่ชุมชนปิด (exclusive) เป็นชุมชนที่มีอิสระ สมาชิกรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย ร่วมกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทย สู่สังคมอุดมปัญญา

     จากประเด็นข้างต้นอาจารย์หมอ JJ จึงได้เปิดประเด็นต่อกับคุณอำนวยทั้งหลาย (ทั้งผู้ที่ได้ไปบ้านผู้หว่าน และคุณอำนวยที่เป็นอยู่แล้วโดยตัวตนของตัวเองนะครับ) ว่า...คำถามที่จะเรียนถาม ทีมงาน จะมีแนวทางอย่างไร ตามที่ Blog ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ แนะนำไว้ ดังนี้ 1) ลปรร. ทาง B2B ต่อไป เรื่อยๆ หรือ 2) ควรจะ F2F เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมกันสักครั้งหนึ่งที่ กทม.หรือ ที่ขอนแก่น หรือที่ใด ที่พวกเราคิดว่าสะดวก หรือ 3) อื่น ๆ ครับ

          ผมเข้าไปให้ คห.ต่อไว้ในทันทีที่วางหู M2M กับอาจารย์หมอ JJ แต่เป็นเพียงด่วน ๆ สั้น ๆ เท่านั้นหวังว่าจะให้กำลังใจคนคอเดียวกัน และคุณอำนวยทั้งหลายที่ว่าเสียมากกว่า และโดยในสาระสำคัญที่จะยกมาต่อในบันทึกนี้คือโจทย์ที่ว่า “KFC(oP) จะยืนต้นและต้องแตกหน่อต่อไป ได้อย่างไร” ซึ่งผมมองความยั่งยืนตรงจุดนี้ใน 4 ลักษณะ ซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้คือ

     1. มีโครงสร้างอย่างหลวม ๆ แตกหน่อใหม่ได้ แยกกอเพื่อขยายเผ่าพันธ์ แต่เพื่อรวมเหล่าได้ง่ายเพื่อนับโยดสาวย่าน (การนับญาติ) อันนี้มีแล้ว แต่ยังไม่ได้ใส่หน้าที่ หรือสิงที่ต้องทำในลำดับต่อไป เนื่องจากหลังจากได้แล้ว วันนั้นที่บ้านผู้หว่านก็ไม่ได้คุยกันต่อ และแยกกันกลับหมด

     2. มีทิศทางร่วมกัน หรืออุดมการณ์ร่วม ผมมองไปที่การขับเคลื่อนผ่านยุทธศาตร์เครือข่ายชุมชนคุณอำนวย หรือ Thailand KFC(oP) Strategy ดังนั้นประการแรกและด่วนคือ เราต้อง F2F (แกนนำกลุ่มเล็ก ๆ) เพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ KFC(oP) เพื่อ KM ประเทศไทย เน้นที่การพึ่งตนเองได้เป็นหลัก ภายใต้การสนับสนุนแบบคุณอำนวยใหญ่จาก สคส. และผมคิดเห็นว่า มข.เป็นที่ที่เหมาะสมที่สุดในสถานการณ์ตอนนี้ ได้โปรดพิจารณาช่วยเป็นคนต้นเรื่องในครั้งที่ 1 ให้ก่อน เพื่อป้องกันหน่อเน่าเสียหากจะนานไป และเร็ว ๆ ที่สุดน่าจะเป็นวันที่ 2 มิ.ย.49 (3-4 เป็นวันหยุด) จะได้อยู่ช่วยกันทำจนเสร็จได้ ในคราวเดียวกันหากต้องยืดไปสักวัน สองวัน

     3. มีกิจกรรมการขับเคลื่อนและการเคลื่อนไหวของสมาชิก ในแต่ละ Node แบบเนียนอยู่ในงานประจำ และเป็นการเลี้ยงตัวเองไปด้วยได้ หากเป็นระดับชาติ เช่นการจัดทำ Blog to Book (แนวคิดอาจารย์ ดร.จันทวรรณ เคยอ่านเจอ) ในสไตค์คุณอำนวย เพื่อดำเนินงานเป็นคุณอำนวย หรือการจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณอำนวยให้แก่องค์กร หรือการไปช่วยเหลือกันและกันของเวทีต่าง ๆ ที่ภาคีสมาชิกจัดให้มีขึ้น รวมถึงการทำ R&D คุณอำนวย หากเป็นไปได้ เป็นต้น

     4. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาและยกระดับต่อยอดความรู้ และการสร้างคลังความรู้ ถือเป็นกลไกสำคัญมาก อันนี้ผมเคยกล่าวแล้วในเทีคุณอำนวย ณ บ้านผู้หว่าน ว่าไม่ต้อง Block รูปแบบ ใช้ทางไหนกันก็ได้ที่สะดวก แต่จะสนับสนุนให้ใช้ GotoKnow เป็นหลัก ซึ่งอาจจะเป็น Mail Group, MSN, M2M หรือ F2F กันบ้างตามแต่สถานการณ์จะอำนวยและท่จะฉกฉวยได้

     ตอนสุดท้ายที่ผมให้ คห.ไว้ ผมได้เขียนเพื่อวิงวอนว่าท่านรองอธิการรังสรรค์ และอาจารย์หมอ JJ ได้โปรดรับไปพิจารณาและสถาปนาเวทีในครั้งแรกให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อน ครับเมื่อลุกขึ้นและมาทำงานในเช้าวันนี้ ผมเห็น คห.ที่มาต่อท้ายที่บันทึกเดิมของอาจารย์หมอ JJ ว่า...

     JJ เมื่อ พ. 3 พ.ค. 20:08:41 2006 เขียนว่า:
     เรียนท่าน อาจารย์ชายขอบ ท่านอาจารย์ BeeMan เบื้องต้น JJ ได้ปรึกษาหารือ กับท่านรองรังสรรค์ ก่อนเดินทางไปพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด (KM ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์-ข้าวหอมมะลิ)บ่ายนี้แล้วครับ ท่านรองรังสรรค์ ฐานะท่านเอื้อ ยินดีรับเป็นเจ้าภาพ และ พรุ่งนี้ทีมงาน KKU_KM จะมีการ "ลปรร" ดังนั้นจะเรียนนำเสนอเชิญทีมงาน KFC(oP)ทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ มาที่ขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๒-๔ มิถุนายน รายละเอียดจะเรียนความคืบหน้าต่อไป
     เชิญทีมงานบ้านผู้หว่าน ๒ และ ท่านที่ "ประสงค์จะขับเคลื่อนให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ โปรดร่วมแสดงความคิดเห็น B2B ได้ครับ"

     ตามด้วย
     รังสรรค์ เมื่อ พฤ. 4 พ.ค. 10:55:24 2006 เขียนว่า:
     มข. ยินดีครับ ท่านชายขอบ และคุณอำนวยทั้งหลาย

     และ อาจารย์หมอ JJ อีกครั้ง
     JJ เมื่อ พฤ. 4 พ.ค. 11:09:07 2006 เขียนว่า:
     เรียน เชิญทีมงาน KFC(oP) ทีมงานบ้านผู้หว่าน๒ ทุกท่าน หรือ คุณ(เอื้อ)อำนวย ที่สนใจ ทั้งในและนอกชมรม มาร่วม แลก เปลี่ยน เรียน รู้ กับ ทีมพวกเรา ชาวมอดินแดงครับ

     ผมรู้สึกยินดีและเป็นปิติ เป็นอย่างมาก จึงอยากเชิญชวนคุณอำนวยทุกท่าน รวมถึงคนที่ไม่ได้ไปบ้านผู้หว่านที่ผ่านมา เราไม่เคยคิดแปลกแยก เพราะมุมมองการเป็นคุณอำนวยที่ว่า ยังไม่มีกรอบ ไร้รูปแบบ และเป็นอิสระครับ อยากให้ ลปรร.กันเพื่อสร้างสรรค์เวทีนี้ และจะเกิดขึ้นจริงแล้ว ภายใต้คำขวัญที่ว่า KFC(oP) ต้องแตกหน่อต่อไป