4 พฤษภาคม 2549(yah)

ทำการบ้าน

      เมื่อวานพี่โป้งมาสอนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ moodle

       - ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Mambo และ Moodle

       - ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ e-office และ Moodl  สามารถศึกษาที่คุณ  dankejung

       - สามารถศึกษารายละเีอียดในหัวข้อนี้เพิ่มเติมโดยคุณ j_jakop ได้ที่

การบ้านที่ให้ทำ

     - เอาโค้ดมาแล้วทำการเปลี่ยน database  และ ตารางให้เป็นชื่อของเราที่เราสร้างไว้

     - save เป็นชื่อ update.php

     - ลองทดสอบ เช่น    http://192.168.2.106/~rcyah/update.php

     - มันก็จะปรากฎหน้าให้เราป้อน id เพื่อ search ข้อมูล  เมื่อเราป้อน id และกดปุ่ม search

     - ก็จะขึ้นหน้า update page ให้เราเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูล  เราก็ทำการแก้ไขได้ตามใจชอบ เมื่อแก้ไขแล้วก็กดปุ่ม  add  เป็นอันเสร็จสิ้น


โค้ด  update.php

$update_id = $_POST['o_id'];
if ($update_id"") {
 $host = "localhost";
 $user = "ชื่อ user";
 $pass = "password";
 $link = mysql_connect($host,$user,$pass);
   mysql_select_db("yah1",$link);
 $OLD_ID = $_POST['o_id'];
 $OLD_NAME =$_POST['o_name'];
 $OLD_LNA =$_POST['o_lname'];

 $SQL_ex = "update gang set Name='$OLD_NAME',Lname='$OLD_LNA' where ID='$OLD_ID'";
 $result = mysql_query($SQL_ex);
 mysql_close($link);
 }
$id_key = $_POST['id_key'];
if ($id_key=="") {
 echo ' ';
 echo ' Search ID
';
 echo '
';
 echo '

 

';
 }
else {
$host = "localhost";
$user = "ชื่อ user";
$pass = "password";
$link = mysql_connect($host,$user,$pass);
  mysql_select_db("yah1",$link);
$result = mysql_query($SQL_ex);
$resultt= mysql_query("select * from gang where ID='$id_key'");
$id=mysql_result($resultt,0,'ID');
$name=mysql_result($resultt,0,'Name');
$lname=mysql_result($resultt,0,'Lname');
echo '';
echo '

';
echo ' UPDATE PAGE';
echo '

';
echo 'ID :';
echo "";
echo  "$id
";
echo 'Name :';
echo "
";
echo 'Lastname :';
echo "

";
echo '';
echo '';

 

mysql_close($link);
 }

?>


 

   ***  yah1 คือ ชื่อ database

           gang คือ ชื่อ ตาราง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน(อาซียะฮ์)ความเห็น (1)

[email protected]
IP: xxx.12.74.7
เขียนเมื่อ 

โอ๋พระจ้าวช่วย....กล้วยทอด

 ^^"