จากการดูหนังวันนี้ สะดุดกับคำพูดที่ว่า "สร้างศรัทธาไม่สำเร็จ การพัฒนาก็ล้มเหลว"  คำนี้ช่างตรงกับใจเหลือเกิน  การที่ใครจะพัฒนาอะไรสักอย่าง ต้องสร้างความศรัทธาให้กับตนเองก่อน   คนรอบข้าง ผู้ร่วมงานจะมีความเชื่อมั่นในการทำงาน  อยากได้ครูใหญ่แบบนี้เสียจริง    มีคำพูดอีกคำที่อยากฝากไว้  คนทำงานจะมองเห็นอุปสรรคเป็นโอกาส  คนไม่ทำงานจะมองเห็นโอกาสเป็นอุปสรรค