4 เม.ย 49

เรียนรู้การใช้งาน eoffice
 • Forum คือ กระดานเสวนา มีลักษณะเป็นการถาม - ตอบกัน ซึ่งในระหว่างการถาม - ตอบนั้น สามารถทำการ attach ไฟล์ไปด้วยได้ 
  สามารถศึกษารายละเีอียดในหัวข้อนี้เพิ่มเติมโดยคุณ j_jakop ได้ที่ http://gotoknow.org/archive/2006/05/03/17/46/14/e26726
 • ได้เพิ่มโฟลเดอร์ที่ชื่อ update.php ลงใน database เพื่อศึกษาโค้ดและทดสอบผลลัพธ์ ว่าสามารถเปลี่ยนชื่อในตารรางได้หรือไม่ ผลคือสามารถปรับเปลี่ยนชื่อนามสกุลในแต่ละ IDได้แต่ไม่สามารถเพิ่มชื่อหรือนามสกุลในIDอื่นที่ไม่ในตารางได้
  สามารถศึกษาโค้ด update.php ได้ดังนี้

  <?
  $update_id = $_POST['o_id'];
  if ($update_id"")     {
          $host = "localhost";
          $user = "pokoh";
          $pass = "123456";
          $link = mysql_connect($host,$user,$pass);
                   mysql_select_db("mm",$link);
          $OLD_ID = $_POST['o_id'];
          $OLD_NAME =$_POST['o_name'];
          $OLD_LNA =$_POST['o_lname'];
          $SQL_ex = "update table1 set Name='$OLD_NAME',Lname='$OLD_LNA' where ID='$OLD_ID'";
          $result = mysql_query($SQL_ex);
          mysql_close($link);
          }
  $id_key = $_POST['id_key'];
  if ($id_key=="")        {
          echo '<form action = "update.php" method = "post">';
          echo ' Search ID <br>';
          echo ' <input type = "text" name = "id_key" size="20"><br>';
          echo ' <input type = "submit" value = "Search"><p>&nbsp;</p>';
          }
  else    {
  $host = "localhost";
  $user = "pokoh";
  $pass = "123456";
  $link = mysql_connect($host,$user,$pass);
           mysql_select_db("mm",$link);
  $result = mysql_query($SQL_ex);
  $resultt= mysql_query("select * from table1 where ID='$id_key'");
  $id=mysql_result($resultt,0,'ID');
  $name=mysql_result($resultt,0,'Name');
   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกฝึกงาน ( สาวลี )ความเห็น (0)