การพัฒนาตนเอง

การพัฒนาตนเอง

วันที่ 3 พ.ค.2549 ได้มีโอกาสเข้ารับการพัฒนาตนเองกับ ศ.ดร.จิระ  เรื่อง "การพัฒนาภาวะผู้นำ"

หลังจากฟังการบรรยายเสร็จ ก็ได้แนวคิด ความรู้เกี่ยวกับ "การพัฒนาผู้นำ" และอาจารย์ให้ส่งการบ้าน สิ่งที่ประทับใจ 2 ข้อ หลังจากการฟังบรรยายแล้ว จะไปทำอะไรต่อไปในงาน และตัวเองเข้าใจว่ามี  2 ข้อที่ประทับใจ คือ  1. ผู้นำต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ   ที่สำคัญ ๆ คือ ต้องมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  ได้รับการยอมรับศรัทธาจากคนอื่นก่อน และหลาย ๆข้ออีกมากมายตามทฤษฎี   2. ผู้นำต้องเป็นผู้จัดการบริหารควบคู่ไปด้วย     กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการด้านบุคคลภายในหน่วยงานของตนเอง  ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ และมีพลัง (ทีมงาน)   ก็จะทำให้หน่วยงานนั้น ๆ มีบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Qa ทันตะ มข.

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 26911, เขียน: 04 May 2006 @ 16:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 14:51 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)