พี่เม่ยรับมอบหมายจากท่าน CKO ให้ช่วยกันไปบรรยายเรื่อง การจัดการความรู้ ให้กับกลุ่มพยาบาลผู้เข้าร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่าย Discharge planning ที่จัดโดยฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดขึ้นวันนี้ที่อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ ทีมของเราไปกัน 3 คน คือ ท่าน CKO  พี่เม่ย และคุณโอ๋.....
   ที่มาที่ไปของการจัดการอบรมในวันนี้ ท่าน CKO ได้เล่าไว้แล้วในบันทึกชื่อ เรียนรู้ Peer Assist โดยไม่ได้ตั้งใจ พี่เม่ยรับผิดชอบเล่าเรื่องการใช้เครื่องมือบางตัว ได้แก่ Dialogue, Story telling, AAR, Retrospect เมื่อเสร็จสิ้นการบรรยายก็ประเมินตัวเองในใจว่า "พอใช้"
   ด้วยแนวคิดการทำ AAR ที่ว่า เหล็กกำลังร้อนอยู่ก็ต้องรีบตีเสียทันที  ดังนั้นหลังรับประทานอาหารเที่ยงเรียบร้อยพี่เม่ยจึงรีบ AAR ทันที (ได้อ่าน KMอุปมา:AAR มวยพักยก พักลับมีด ของท่านธวัช ที่ตีพิมพ์ในวันนี้ รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เห็นก่อนการบรรยาย ไม่เช่นนั้นคงจะต้องขอนำไปอ้างถึงอย่างแน่นอนค่ะ)
ต่อไปนี้คือ AAR ของพี่เม่ย ในฐานะที่ไปเป็นผู้บรรยายในวันนี้
ความคาดหวัง
  • อยากทำความรู้จักกับเครื่องมือ KM ให้ลึกซึ้งมากขึ้นจากการค้นคว้าหาข้อมูลประกอบการบรรยาย
  • อยากรู้จังว่า Discharge Planning เขาทำอะไรบ้าง
เกินคาด
  • ได้รู้จักเครื่องมือ KM มากขึ้นจริงๆด้วย แถมได้ความรู้เรื่อง KM เพิ่มขึ้นจากท่าน CKO
  • ค้นพบว่า คุณโอ๋ มีพลังและความมุ่งมั่นในการกระตุ้นให้ทุกคนรู้จักบล็อกมากมายนัก สามารถทำให้ผู้เข้าประชุมสนใจที่จะสร้างบล็อกเพื่อเขียนบันทึกใน Gotoknow หลายคน
  • ได้ฟังเรื่องเล่าจากใจในการประสานงานโครงการนี้ และประสบการณ์การเขียนบล็อกแบบสนุกสนานจากพี่จุด ในสไตล์ story telling เต็มๆ
  • อาหารเที่ยงอร่อยมาก
น้อยกว่าที่คาด
  • ไม่ได้รู้ว่า Discharge Planning เขาทำอะไรบ้าง เพราะไม่ได้เข้าร่วมวงเสวนา ลปรร.ในช่วงบ่าย
ข้อเสนอแนะ
  • ผู้พูดกับผู้ฟังยังมีช่องว่างกันอยู่ค่ะ จึงไม่ค่อยมีคำถาม
และสิ่งที่คาดหวังเพิ่มขึ้นใหม่ คือพี่จุดน่าจะได้ประเด็นจากการทำ AAR กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในบ่ายวันนี้ว่า จะทำอย่างไรให้เครือข่ายมีการสื่อสารถึงกันเพื่อ ลปรร.ได้ตลอดเวลาค่ะ?