คนเรามีโอกาสให้แก้ตัวกันอยู่เสมอ   เป็นผลดีทั้งคนที่ให้โอกาสและเป็นโอกาสอันดีของคนที่อยากแก้ตัว   แต่คนที่แก้ตัวก็อย่าหลงระเริงจนเกิดความประมาทและเกิดความผิดพลาดขึ้นมาซ้ำสองอีกก็แล้วกัน   เห็นด้วยมั้ยครับ