อยากรู้ว่าศุนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเขาทำอะไรกันบ้างให้แวะชมได้ที่ www.doae.go.th