ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรียนมาเกือบจะสำเร็จการศึกษาขั้นบัณฑิตศึกษาอยู่แล้ว แต่ความเคลือบแคลงในใจ ยังหาคำตอบที่ชัดเจนไม่ได้กับรายวิชาที่เรียน วันนี้ก็เลยตั้งใจศึกษา ค้นคว้าหาความหมายของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงได้ความหมายพอสรุปได้เป็นของตนเอง ดังนี้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นเทคนิคการสอนที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะเก็บโปรแกรมการสอน ควบคุมการนำเสนอบทเรียน และทดสอบจนผู้เรียนบรรลุจุดประสงค์ของบทเรียน

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สรุปได้ 6 ประเภท ดังนี้

1. บทเรียนเพื่อเสนอเนื้อหา (Tutorial)
2. บทเรียนเพื่อการฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice)
3. บทเรียนเพื่อจำลองสถานการณ์ (Simulation)
4. บทเรียนในลักษณะของเกม (Game)
5. บทเรียนในลักษณะของการทดสอบ(Test)
6. บทเรียนเพื่อการฝึกการแก้ปัญหา (Problem Solving)

ซึ่งคำว่า CAI WBI e-book e-learning ต่างก็ใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอบทเรียนเหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่าง ขณะนี้กำลังศึกษาให้ชัดเจนขึ้นและจะนำเสนอในโอกาสต่อไป ติดตามได้ที่นี่นะค่ะ        

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สายฝน วรรณกูล : G3ความเห็น (2)

tong
IP: xxx.19.231.4
เขียนเมื่อ 

ความจริงถ้าจะพูดถึงเรื่อง cai, wbi , e-book,และ e-learning  ทั้ง 4 อย่างจะมีความเหมือนกันอย่างที่บอกคือ 

1.  แต่ละอย่างถ่ายทอดความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ในการนำเสนอเนื้อหาในรูปของ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟิก  เสียง และภาพสามมิติ เป็นต้นทำให้สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดีหรือจะเรียกอีกอย่างว่าเป็นการเรียนรู้แบบออฟไลน์เหมือนกัน  และเป็นเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์และมีการตอบสนองผู้เรียนเหมือนกัน

2.แต่ที่มีความแตกต่างกันคือ
    - cai ต่างกับ wbi  คือ wbi เป็นลักษณะการเรียนรู้ที่ใช้การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายกันทั่วโลก  ซึ่งผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน  โดยไม่จำกัดเวลา หรือเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แบบออนไลน์ เป็นการเรียนรู้ที่มีปฏิสัมพันธ์สมบูรณ์แบบ เช่น ใช้ e-mail , เว็บบอร์ด มาใช้ติดต่อกับผู้สอนเป็นต้น

   -  wbi กับ e -learning  กล่าวคือ e -learning พัฒนามาจากwbi  แต่ต่างกันตรงที่ e- learning เป็นการเรียนรู้ครบวงจร คือมีระบบการบริหารการเรียนรู้เข้ามาใช้ซึ่ง wbi ไม่มี ในระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดการเนื้อหา  การจัดการรายวิชา  การติดต่อเชื่อมโยง  และการประเมินผล เป็นต้น 

   -  (ยังมีอีกเจ้าค่ะ....แต่ต้องรีบกลับเตรียมไปงานเลี้ยงแล้วค่ะไว้วันหลังจะมาต่ออีก..)

                         ...

พี่ฝน
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
ขอบใจมากนะจ๊ะ สำหรับคำเฉลย เยี่ยมมาก ๆ ขอให้ได้ A ทุกวิชา สาธุ.... ว่าง ๆ มาเขียนต่ออีกนะ