จากการประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่3

ข้อมูล ข้อสนเทศ และงานวิจัยด้านอุปทาน

 เมื่อวันที่ 22-24 มีนาคม 2549 ได้มีการจัดงานประชุมวิชาการสารเสพติดแห่งประเทศไทยครั้งที่3ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง   จังหวัดเชียงใหม่  ในงานประชุมดังกล่าวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูล ข้อสนเทศ และงานวิจัยด้านอุปทานในงานสารเสพติด  ซึ่งมีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจหลายๆเรื่อง ท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

http://gotoknow.org/file/socialwelfare/meeting1.doc

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สังคมสงเคราะห์ความเห็น (0)