AAR งาน " ตลาดนัด จานสุขภาพ "

เราได้เห็นวิทยากรที่ดีระดับรากหญ้าที่มีความสามารถและมีส่วนช่วยทีมเราและ ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกด้วยกันเห็นผลของการแข็งใจยอมทนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม การทานไปในทางที่ถูก อีกทั้งยังเป็นวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ดีและได้ผลดี

ต้องบอกว่าโล่งและสบายใจขึ้นเมื่อเสร็จจากกิจกรรมและการประเมินผลที่ออกมา เป็นงานที่ค่อนข้างเหนื่อยกายและเหนื่อยใจมากสำหรับมือใหม่อย่างดิฉัน สร้างความเครียดให้อย่างมาก นี่ถือเป็นการจัดครั้งแรกของดิฉันที่ได้ทำจริงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อนๆน้องๆบอกว่าเพราะดิฉันเป็นคนชอบทำperfectมากๆ จึงทำใหตนเองเครียดในการจัด แต่โดยส่วนตัวคิดว่าการที่เราตั้งใจทำเต็มที่ผลที่ออกมามันน่าจะดีทที่ี่สุดตามฝีมือของเราคุณเห็นด้วยไหมคะ

งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม 3 C ของร.พ คือ DMclass-club-camp, DM ClUB เป็นกิจกรรมที่เกิดจากสมาชิกที่ไปค่ายDM campเห็นประโยชน์ว่าน่าจะมีกิจกรรมอื่นๆที่ทำให้มีโอกาสมาพบปะกันอีกโดยทางร.พช่วยสนับสนันให้เกิดขึ้นคราวนี้เป็นครั้งที่ 19ในนาม " ชมรมเพิ่มความรู้ สู้เบาหวาน " ครั้งนี้จัดในชื่องานว่า " ตลาดนัด จานสุขภาพ " เป้าหมายที่จัดครั้งนี้คาดหวังว่า้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้การประเมิน สภาวะอ้วนของแต่ละคน ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือผิดปกติมากน้อย และแนะนำวิธีการจัดอาหารที่เป็นรูปธรรมง่ายต่อการเข้าใจและนำไปปฏิบัติใน ชีวิตจริง

กิจกรรมภายในงานจะเป็น 2 ส่วนช่วงเช้าก่อนเข้าห้องประชุมและช่วงอยู่ในห้องประชุม

ช่วงเช้าก่อนเข้าห้องประชุม เป็นซุ้้มกิจกรรมต่างๆให้ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้เรื่องการประเมินสภาพร่างกาย และการเรียนรู้อาหารที่มีพลังงานสูง

- ซุ้มBMI โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชั่งน .น. ก่อนหมุนวงล้อ BMI เองพบว่าการให้้หมุนเองทำให้เกิดความสนุกและมีลุ้นผลลัพธ์ที่ออกใช้เวลาบ้าง แต่สามารถสร้างความเข้าใจที่ดีให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ด้วย

- ซุ้มวัดรอบเอว ให้ทีมงานเป็นผู้วัดรอบเอวให้ ลุ้นว่าขนาดวงเอวใหญ่เกินปกติไหม

เราพบว่ามี :ผู้ชายที่อยู่ในเกณฑ์ท้วม+รอบเอวปกติ = 2.7%

:ผู้หญิงที่อยู่ในเกณฑ์ท้วม+รอบเอวปกติ = 5.5%

:ผู้ชายที่อยู่ในเกณฑ์อ้วน+รอบเอว>36 นิ้ว = 19.4%

:ผู้ชายที่อยู่ในเกณฑ์อ้วน+รอบเอว>36 นิ้ว = 22.2%

- ซุุ้้มเจาะน้ำตาล เป็นการทายค่าน้ำตาลก่อนเจาะชิงรางว้ล โดยมีบอร์ดค่ามาตรฐานน้ำตาลที่ดีทั้งของคนปกติและคนเป็นเบาหวานให้ดู แล้วถ้าใครเก่งเจาะเองได้และทายถูกด้วยได้รางวัลใหญ่เลย --ซุ้มวัด BP โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นั่งพักวัด BP และให้คำแนะนำพร้อมแจกเอกสารเรื่อง BP --ซุ้มพลังงานพลิกล็อค เป็นซุ้มที่ดูท่าจะสนุกสนานที่สุดและผู้เข้าร่วมกิจกรรมดูสนใจได้เรียนรู้ดู น่าตาอาหารที่มีพลังงานที่มีมากๆจากมีไขมันแอบแฝงหรือมีน้ำตาลแอบแฝงอยู่โดย เราไม่ได้พิจารณาให้ดี เป็นรูปอาหารด้านหน้าค่าพลังงานเฉลยอยู่ด้านหลัง

ช่วงอยู่ในห้องประชุม แบ่งเป็น 3 ช่วงย่อยคือ

ช่วงแรก : เป็นการแนะนำคณะกรรมการชมรมผู้ให้ความรู้ สู้เบาหวาน โดยมีอ. ชัยวัฒน์ ศีตะจิตต์ประธานชมรมเป็นผู้กล่าวคำแนะนำ

ช่วงกลาง : เป็นการพบปะพูดคุยกับสมาชิก 2 ท่าน ที่ประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพกับการปรับจานอาหารของตนเอง & nbsp; ดังที่ได้เล่าไปแล้วในหัวเรื่อง " เก็บตกงานเพิ่มความรู้ สู้เบาหวานครั้งที่1-2 "

ช่วงท้าย : เป็นนักกำหนดอาหาร อ.กฤษฎี โพธิทัต จัดจานสุขภาพโชว์ด้วยวิธีการตักอาหารจริงทีละส่วนใส่จานพร้อมกับแนะนำวิธี การคัดเลือกชนิดอาหารที่ดี แล้วยังแถมสาธิตทำเมนูอาหารพิเศษ2รายการให้ชิมกันทั่ว

ก่อนจบรายการ เราชักชวนสมาชิกทุกท่านร่วมตักอาหารจานสุขภาพของตนมาทานร่วมกันสังเกตว่าทุก จานมีผักมากขึ้นและไม่ค่อยเห็นมีอาหารล้นจานอย่างที่เคยพบ

สิ่งที่ได้จาการจัดงาน :เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ

-ผู้ร่วมงานมีความประทับใจ 84.1%

-ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้มาร่วมงาน 75.1%

-นำความรู้จากรร่วมงานครั้งนี้ไปเป็นแนวทางในการดูแลตนเอง 82.8 %

สิ่งที่ได้เกินคลาด : เราได้เห็นวิทยากรที่ดีระดับรากหญ้าที่มีความสามารถและมีส่วนช่วยทีมเราและ ช่วยกระตุ้นให้สมาชิกด้วยกันเห็นผลของการแข็งใจยอมทนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรม การทานไปในทางที่ถูก อีกทั้งยังเป็นวิธีการเพื่อนช่วยเพื่อนที่ดีและได้ผลดี

:ได้ข้อคิดดีที่จะนำไปปรับปรุงการทำงานของตนเอง ทำให้เข้าใจผู้เป็นเบาหวานมากขึ้นระหว่างคนที่เป็นมานานอาจต้องมีคนรอบข้าง ช่วยดูแลมากกว่าคนที่เพิ่งเป็น

สิ่งที่ต้องปรับปรุง : การFLOWภายในงานไม่ดีเพราะผู้ร่วมงานไม่รู้

: มีปัญหาเกี่ยวโสต อุปกรณ์และการจัดนั่งบนเวทีไม่เหมาะสม ไม่มีการฉายภาพอาหารขึ้นจอภาพให้เห็นเนื่องจากสายไฟสั้นเกิน

ยุวดี มหาชัยราชัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM Theptarinความเห็น (0)