"ชีวิตคือการเดินทาง   เมื่อเกิดเราทุกคนเหมือนขึ้นรถด่วนแห่งชีวิต   ไปสู่ปลายทางที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือความตาย   การเดินทางผ่านทิวทัศน์แห่งชีวิตที่แตกต่างหลากหลาย   สิ่งที่มีความหมายที่สุดในชีวิตคือการทำดี   มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนผู้โดยสาร"

แก่นธรรม (1)     แก่นธรรม (2)

ท่านธรรมาจารย์เจิ้งเหยียน