วันนี้ขอคุยเรื่องธรรมะหน่อยนะคะ พอดีพึ่งกลับจากไปทอดผ้าป่าร่วมสร้างโบสถ์ให้กับวัดถ้าเขากระเจียว   จังหวัดลพบุรี    ท่านเจ้าอาวาสได้ให้คุณธรรม  7  ประการสำหรับผู้ปรารถนาจะไปสู่สวรรค์ จะต้องหมั่นสร้างบุญกุศลโดยสมำเสมอ  ทำบุญใส่บาตร  ทำทาน  รักษาศีล  โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีคุณธรรม  7  ประการ คือ

  1. เลี้ยงดูบิดามารดา
  2. เคารพผู้ใหญ่ในตระกูล
  3. กล่าววาจาอ่อนหวาน
  4. ไม่กล่าวคำส่อเสียด
  5. ไม่มีความตระหนี่
  6. มีความซื่อสัตย์
  7. ระงับความโกธรได้

ในการจะไปเกิดในสวรรค์ชั้นใดก็จะต้องทราบถึงวิธีการวางใจในการทำบุญว่าทำเพื่ออะไร  วางใจอย่างไรจะได้บุญมาก  จะไปสวรรค์ชั้นใด  ก้อลองดูตัวเองนะคะว่าเราได้ปฏิบัติอะไรบ้างและยังไม่ปฏิบัติอะไรจะได้ทำให้ครบทั้ง 7 ประการนะคะ สาธุ