ความเห็น 415867

ทางไปสวรรค์

เขียนเมื่อ 

ถ้าโลกนี้โลกหน้ามีจริง สงสัยผู้เขียนจะไม่ได้ไปสวรรค์เพราะบางข้อที่อาจารย์เล่ามา ผู้เขียนยังทำได้ไม่ครบเลย ทั้งที่พยายามวางใจเป็นอุเบกขาแล้วนะค่ะก็ยังโลภ โกรธ หลง อยู่เรื่อยเลยค่ะ