เมื่อวันทื่ 29 เม.ย. 2549  มีภารกิจที่จ.อุบลราชธานี  จึงถือโอกาสแวะเยี่ยมชมสินค้า ผลิตภัณฑิพื้นเมืองจากร้าน คำปุน และพันชาติ  ซึ่งมีการออกแบบภายในร้านที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์  สินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสูง  ทราบว่าภาพยนต์เรื่อง "นเรศวรมหาราช" ของท่านมุ้ย  ได้มาจ้างให้จัดทำเสื้อผ้าของผู้แสดง  นอกจากนี้ร้านคำปุนยังเปิดให้เข้าชมการทอผ้า และนิทรรศการ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดบริจาคเพื่อการกุศลอีกด้วย  ส่วนร้านพันชาติเป็นศูนย์รวมของแหล่งหัตถกรรมไทย และมีเว็บไซต์ของตนเอง http://www.punchard.net  ด้วย