งานทำบุญรำลึกครบรอบ๑๐๐วันการมรณภาพของท่านหลวงปู่เสรี ธัมมวโร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

    วันที่ ๑๔-๑๕ มิถุนายน ๒๕๕ คณะสงฆ์วัดป่าเวฬุวัน บ้านหนองจะมะ ต. อีเซ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ

ร่วมกับคณะศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่เสรี ธัมมวโร ได้ร่วมใจกันทำบุญรำลึกวันครบรอบ

๑๐๐ วันของการมรณภาพของท่านหลวงปู่ พระมหาเถระผู้อุทิศชีวิตให้กับพระพุทธศาสนา

พระผู้ทรงศีล มีสัมมาปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ภาพหลวงปู่เสรี อายุ ๗๗ ปี อายุพรรษา ๕๓ พรรษา

 ท่านได้เข้าสู่ร่มกาสาวพัตร์บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ ๑๓ปี

จวบจนถึงอายุครบบวชเป็็้นพระภิกษุจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต

            พรหมจรรย์ภายใต้ร่มธงชัยของพระอรหันต์(การมรณภาพในชีวิตของพระ)

 

 

 

 

ฟังพระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์ถาวโร

ประธานสงฆ์ วัดป่าศากยะวงศ์

 

 

 

 

 

โรงทานของคณะศิษย์ที่มีศรัทธา

พระสงฆ์รับอาหารบิณฑบาต

สถานที่วัดมีกอไผ่เป็นรั้ว

ภาพบางส่วนของวัดเวฬุวันซึ่งเป็นอารามป่าอันร่มรื่น

 

ภาพคำสอนของหลวงปู่ที่ฝากไว้

      ขออนุโมทนาสาธุการกับคณะสาธุชนทุกท่านที่ร่วมเป็นหนึ่งในงานรำลึกถึงหลวงปู่ผุ้จากไปในครั้งนี้้

คงไว้แต่วัตรปฏิบัติของท่านที่เคร่งครัดและเรียบง่าย มักน้อยสันโดษ คำสอนที่ถูกต้องตรงศีลธรรม เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรมแก่สาธุชนทั่วไป

สมกับคำที่ว่าเกิดมาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนโดยแท้  ซึ่งจะยังประโยชน์ให้แก่อนุชน

รุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบสานงานของท่านหลวงปู่ที่ได้ทำไว้แก่พระพุทธศาสนา เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข

เพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลแก่มหาชนสืบต่อไป

ขอจบลงด้วยพุทธพจน์ที่ว่า

อายุของมนุษย์นี้น้อยนัก คนดีพึงดูถูกอายุนั้นเสีย

พึงประพฤติกรรมดี(กุศลกรรม)

ดั่งคนมีศรีษะถูกไฟไหม้ เพราะมฤตยู

(ความตาย)จะไม่มาถึงย่อมไม่มี

(พุทธพจน์จากพระไตรปิฏกเล่ม๒๕ ข้อ๑๘)

ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านในกาลทุกเมื่อเทอญ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เพื่อชีวิตจิตสำนึกที่ดีงามความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • สาธุ
  • กราบนมัสการด้วยความเคารพครับผม
เขียนเมื่อ 

ธรรมสวัสดีโยม อ.บวร

อนุโมทนาสาธุที่แวะมาเยี่ยม

ธรรมรักษา