.......เริ่มเขียนบันทึกนี้วันแรก...15 มิถุนายน 2552  ผอ.บรรจง ท่านบอกว่าทำบันทึกอื่นแล้วลองมาใช้กับวิชาเอกอังกฤษมั่งสิ..แล้วให้ลูกศิษย์เข้ามาเรียน  ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.บรรจง ปัทมาลัย ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เขียนบล็อกเพิ่ม....อาจจะยังไม่ดีขอเริ่มต้นก้าวแรกก่อนนะคะ......

...วันนี้เก็บเอา....สระ...มาฝาก...

สระเดี่ยว

สระภาษาอังกฤษ

         สระภาษาไทย

        ตัวอย่าง

A

สระอะ , สระอา , สระแอ

Am, and, pan

E

สระแอ , สระอี

egg, bed, pet

I

สระไอ, สระอิ,สระอี

in, big,dig,like,five,mine

O

สระโอ ,สระออ

on, off, song , no ,go, low

U

สระอุ, สระอู ,ไม้หันอากาศ

put, in, sum, rum

สระผสม

สระภาษาอังกฤษ

สระภาษาไทย

ตัวอย่าง

EA ,EE

อี

mean, jean, teen

OO

อุ ,อู

shoot, book, moon

AY

เอ

day, say, pay

AR

อา

car, jar, park

EAR

เอีย

dear, hear, tear

OR

ออ

order, nor, corn

OW ,OU

อาว ,เอาว

how, hour, lound, now

ALK

ออค

talk, walk, chalk

AIR

แอ

air, chair, faire

A...E

เอ

name, same, game

I...E

ไอ

like, mine, five

O...E

โอ

note, mode, code

ER

IR

UR

เออ

her, term

bird, shirt, sir

turn, burn, nurse

Y

อาย

my, by, shy

Y

อี้

busy, lady

AU

เอือ , อัว

phurua

 

มีอะไรเพิ่มเติม..ช่วยเพิ่มหน่อยนะคะ....