บันไดขั้นที่ 1 ของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ


บันไดขั้นที่ 1 ของการจัดการความรู้ในหน่วยราชการ


          ดังได้เล่าแล้ว (link) ว่า สคส. กำลังเตรียมความร่วมมือกับ กพร. ในการขับเคลื่อน KM ในหน่วยราชการให้ได้ผลจริงจัง   โดยเราเสนอให้ใช้โมเดล “บันได 4 ขั้น”   คือค่อย ๆ พัฒนาขีดความสามารถทีละขั้นเหมือนเดินขึ้นบันได   เริ่มจากง่ายพัฒนาไปหายาก   พอครบ 4 ปีก็ “บินได้” ตามแนวคิดในหนังสือ Learning to Fly 


          เมื่อวันที่ 17 ส.ค.48   ใน weekly meeting ของ สคส.   เราเอาเรื่องนี้มาระดมความคิดกันเพียงรอบเดียวเท่านั้น   อ. ดร. ประพนธ์ก็สรุปตัวชี้วัดความสำเร็จของบันได้ขั้นที่ 1 (ปีที่ 1) ได้แก่
1.      มี Knowledge Map ของความรู้ที่สนองวิสัยทัศน์/พันธกิจขององค์กร
2.      มี List รายชื่อบุคคลภายในองค์กรที่เป็น Knowledge Specialist ตาม Knowledge Map ข้อ 1
3.      มีการรวบรวมรายการความสำเร็จ   เป็น “เรื่องเล่า” ขึ้นเว็บไซต์หรือเว็บบล็อกขององค์กร
4.      มีสัญญาณที่แสดงว่าเกิดภาวะผู้นำในการ empower ให้เกิด Knowledge Sharing ภายในองค์กร


         ข้อคิดเห็นนี้ยังไม่เป็นที่ยุตินะครับ   ทีม สคส. จะคิดต่อ   และคิดเกณฑ์บันไดขั้นที่ 2 (ปีที่ 2) ต่อไป   เราเอามาลงไว้ให้ทาง กพร. และหน่วยราชการต่าง ๆ ดูและช่วยกันระดมความคิด


                                                                                                วิจารณ์  พานิช
                                                                                                   17 ส.ค.48

คำสำคัญ (Tags): #uncategorized
หมายเลขบันทึก: 2679เขียนเมื่อ 19 สิงหาคม 2005 08:23 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 มิถุนายน 2012 11:43 น. ()สัญญาอนุญาต:


ความเห็น (1)

ขอเพิ่มเติมนะครับ

5. มีการวางแผน & ดำเนินการนำ KM ไปใช้ส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายหลัก หรืองานหลักขององค์กร

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี