"เราทุกคนเป็นมนุษย์   ส่วนที่ดีที่สุดของเราเทียบได้กับนักบุญแต่ไม่ใช่พระเจ้า   เราควรปฏิบัติตามแบบนักบุญ   แต่ไม่จำเป็นต้องเทอดทูนบูชา"

ท่านธรรมจารย์เจิ้งเหยียน

แก่นธรรม (1)

วิจารณ์  พานิช