B2B v.s F2F in Action

 เสียงกู่ จาก JJ ครับ ขอตามหาอีกสักครั้ง (คลิก)

 เรียนทีมงาน KFC(oP) คุณ(เอื้อ)อำนวย ทีมบ้านผู้หว่าน ๒ สืบเนื่องจาการทีพวกเราได้ "ลปรร" กันที่บ้านผู้หว่าน บัดนี้ เวลาล่วงเลยมา ๑๕ เพลา ผมได้อ่าน Blog ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ "ทบทวนชีวิตเดือนเมษายน" ข้อความตอนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ ชมรมเราว่า

 เรื่องใหญ่ที่สุดของ สคส. ในเดือนนี้ คือการประชุมเพื่อเริ่มต้น CoKF (ชุมชนคุณอำนวย)    จุดยืนของ สคส. คือ

 ๑.สคส. ไม่ได้เป็นเจ้าของชุมชนนี้    

 ๒.สมาชิกของชุมชนร่วมกันเป็นเจ้าของ ร่วมกันคิด  ร่วมกันทำ ร่วมกันหาทรัพยากรมาทำ     ไม่ใช่หันมาถาม สคส. ว่าจะให้ทำอะไร    ทำอย่างไร   งบประมาณอยู่ที่ไหน    

 ๓.เราหวังให้ CoKF เป็นชุมชนคุณอำนวยของประเทศไทย    เป็นชุมชนเปิด (inclusive) ไม่ใช่ชุมชนปิด (exclusive)    เป็นชุมชนที่มีอิสระ สมาชิกรวมตัวกันเพื่อทำประโยชน์ให้แก่สังคมไทย     ร่วมกันขับเคลื่อน KM ประเทศไทย สู่สังคมอุดมปัญญา

 คำถามที่จะเรียนถาม ทีมงาน จะมีแนวทางอย่างไร ตามที่ Blog ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ แนะนำไว้ จะ

 1. ลปรร ทาง B2B ต่อไป เรื่อยๆ หรือ

 2. ควรจะ F2F เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ ร่วมกันสักครั้งหนึ่ง ที่ กทม หรือ ที่ขอนแก่น หรือ ที่ใดที่พวกเราคิดว่าสะดวก

 3.อื่นๆครับ

JJ