ชมภาพกิจกรรม sportday ของภาควิชาพยา-ธิ ไปแล้วหลายรอบ  เห็นความมุ่งมั่น  ความสุขสนุกสนาน  มิตรไมตรี  และเกิดความคาดหวังว่าในอนาคตก็คงได้เห็นทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงกันถ้วนหน้า.... 
อีกทั้งได้อ่านบันทึกอย่างต่อเนื่องของบล็อกเกอร์สายเลือดพยาธิหลายท่าน ในเรื่องราวเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การฝึกซ้อมกีฬาของชาวพยาธิ.....
ทำให้เกิดไอเดียบรรเจิด คิดเรียงร้อยถ้อยคำ สร้างเสริมสุขภาพพยาธิ  ได้ดังนี้ค่ะ
อโรคยา..
ปรมา.....
ลาภา.....
พยาธิ....
ไร้เจ็บไข้
พาประเสริฐล้น     
จิตเบิกบาน
ถ้วนทั่วท่าน  
พานตน
สุขศรี
กายเข้ม  แข็งนา
พลังก่อ   เกิดการ
หัวใจ.....
นักกีฬา..
ศรัทธา...
สสพ......
สรรค์สร้างเสริม 
คนแกร่งเลิศล้ำ
เสริมสร้างสาน 
คู่เคียงข้าง
กิจกรรม
สืบสาน
งานคู่   พัฒนาตน
สร้างเสริม องค์กร
ไม่มีคำอธิบายใดๆ  นอกจากจะบอกว่า...บันทึกนี้ พี่เม่ยมอบแด่ สสพ. ด้วยความเต็มใจ.!ก็แล้วกันนะคะ