ความเห็น 27340

แก่นธรรม (2)

แก้มแหม่ม
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 
เห็นได้ทั่วไปว่า เรามักจะทำตามบุคคล เพราะความชื่นชม นิยม ศรัทธา และเทอดทูนบูชา มากกว่าจะทำความเข้าใจในแก่นแท้ของสิ่งที่เราปฏิบัติตาม อย่างชื่นชม