หลังจากกลับจากร่วมประชุมการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนแลกเเปลี่ยนเรียนรู้ภาคใต้ครั้งที่ 2 ที่   จ.กระบี่  ทุกจังหวัดได้โจทย์การบ้านในการทำโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด  แต่มีข้อแม้ว่าต้องส่งโครงการเข้ามาคัดเลือกให้ทัน 12 พ.ค.2549 นี้เพื่อจะได้ส่งเข้าให้เจ้าของทุนพิจารณาโครงการได้ทัน  รีบๆเขียนกันนะคะใครติดขัดเรื่องอะไรก็เข้ามาปรึกษากันได้ในblogนี้ค่ะ 

 ประกาศให้ขยายโอกาสเป็นก่อน   7 มิถุนายน 2549  จังหวัดใดมีโครงการที่ส่งไม่ทันคราวก่อนให้ส่งเข้ามาได้คะ งบประมาณตามความเหมาะสม  ภาคใต้สู้สู้หน่อยคะ