ระบบ Barcode สำหรับ ม.นเรศวร  ดังนี้

* ฮาร์ดแวร์ (Hardware)

  -  เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด  (Barcode Printer)

  -  เครื่องอ่านบาร์โค้ด  (Handheld)

* ระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์

   * ฟังก์ชั่นในการใช้งานของระบบการบริหารจัดการครุภัณฑ์

      *  การย้ายเข้า - ย้ายออกครุภัณฑ์

      *  การโอนย้ายครุภัณฑ์

      *  การยืม - คืนครุภัณฑ์

      *  การส่งซ่อม - รับคืนการส่งซ่อมครุภัณฑ์

* ระบบการถ่ายโอนข้อมูล

      * การ Uplode และ Download

* ขั้นตอนการปฎิบัติ

   *  เลือก Login Name  = admin

   *  ใส่  Password        = admin

   *  และกด Login  หรือ  Enter

เมนูหลัก / Main Menu  ประกอบได้ด้วย

    -  ตรวจนับครุภัณฑ์               -  โอนย้ายครุภัณฑ์

    -  ย้ายเข้า                           -  ย้ายออก

    -  ยืม/คืนครุภัณฑ์                 -  ซ่อมครุภัณฑ์

    -  อัพโหลดข้อมูล                 -  ออกจากระบบ

---------------------จบ  ตอนที่ 1-------------------------

ตอนที่ 2 จะเล่าให้ฟังถึงการใช้งาน เมนูหลัก / Main Menu