ผมได้ลิงค์รวมแหล่งซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ จัดแยกตามความต้องการใช้งาน
อยู่ที่ http://www.econsultant.com/i-want-open-source-software/index.html
คาดหวังว่าคงเป็นประโยชน์ต่อทุกๆคนครับ

--วิภัทร