คิดว่า พญานาค มีจริงหรือไม่???

พญานาค เป็นสัตว์ในพระพุทธศาสนา

ตำนานกล่าวไวว้ว่า พญานาคได้ยินสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเผยแผ่ศาสนาแล้วเกิดความเลื่อมใสจึงขึ้นจากน้ำมาขอบวช

คิดว่า ในภาพข้างล่างนี้ คืออะไร

ถ้าเป็นปลา แล้วปลาอะไรหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ะ

หลักฐานจากภาพนี้คาดการณ์ได้ว่า พญานาค มีจริง เพราะเป็นภาพเหตุการณ์ที่ทหารอเมริกันจับสัตว์น้ำชนิดหนึ่งได้ในแม่น้ำโขง ซึ่งทุกวันออกพรรษาจะมีไฟพ่นออกมาจากใต้แม่น้ำ ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นไฟที่พญานาคพ่นออกมา เรียกว่า บั้งไฟพญานาค อย่างที่ทราบๆ กัน

แต่ก็อีกนั่นแหละ ยังไม่เคยมีใครเห็นพญานาคเป็นๆ เหมือนเห็นสัตว์ชนิดอื่นสักครั้ง

แล้วถ้าในภาพนี้ไม่ใช่พญานาค แล้วเป็นอะไร???

ภาพนี้ถ่ายจากภาพถ่ายเหตุการณ์จริง ซึ่งจัดแสดงอยู่ที่วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี