BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 7

         จากบันทึก <BAR UKM 15 (3) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ>  ที่ชาว UKM ได้นัดส่งการบ้าน (เกณฑ์วัดขีดความสามารถ)  ที่แต่ละ ม. ได้รับประเด็นไปช่วยกันคิดเกณฑ์เพื่อจะนำมาวัดขีดความสามารถของการดำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร  โดยใช้เกณฑ์ของ ก.พ.ร. เป็นพื้นฐาน  และได้กำหนดส่งเกณฑ์ดังกล่าวพร้อมกันทุก ม. ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย. 52 นี้  แต่เนื่องจากเมื่อเช้าดิฉันได้รับโทรศัพท์จากน้องหนึ่ง มมส. ติดต่อมาเพื่อส่งประเด็นที่ 7 ที่ มมส. รับผิดชอบมาให้ดิฉันก่อนกำหนดและนับเป็นมหาวิทยาลัยแรก  ดิฉันจึงขอขอบคุณน้องหนึ่งและ ชาว มมส. มา ณ ที่นี้  และขออนุญาตนำมาลงไว้ในบันทึกนี้เพื่อเป็นตัวอย่างและเพื่อที่ทุกท่านได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะก่อนที่เราจะได้นำไปใช้จริงร่วมกัน  และขอใช้บันทึกนี้ในการ (แอบ) เตือน และแจ้ง ม. อื่นๆ ว่าหากต้องการส่งเกณฑ์ฯ ดังกล่าวเพื่อความรวดเร็วสามารถส่งได้ที่ e-mail [email protected] หรือ ส่งเป็นบันทึกใน G2K ก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านค่ะ

         <Download เกณฑ์วัดขีดความสามารถ>  ซึ่งตอนนี้จะมี ประเด็นที่ 1 ที่เราได้ร่วมกันทำไว้เป็นตัวอย่าง และ ประเด็นที่ 7 ที่ มมส. ได้จัดส่งมายัง มน. และหากมี ม. อื่นๆ ส่งประเด็นมาเพิ่มเติมดิฉันจะได้นำมา update ต่อไปค่ะ  <ตัวอย่างเอกสารฉบับเต็มที่ มมส. จัดทำมาตามแบบฟอร์ม>

-------------------------------------------

ทบทวนปฏิทินการทำงาน

  • ทุกมหาวิทยาลัยส่งเกณฑ์ฯ ในประเด็นที่รับผิดชอบ มายัง มน. ภายใน 5 มิ.ย.
  • มน. รวบรวมเกณฑ์ทั้ง 7 ประเด็น  พร้อมจัดส่งไปยังทุก ม. เพื่อประเมินตนเอง  ภายใน 9 มิ.ย.
  • ทุก ม. ส่งการประเมินตนเองมายัง มน. เพื่อจัดทำ River Diagram ภายใน 17 ก.ค.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน NUQA Staff .. JRความเห็น (4)

หน่วยนโยบายและแผน ที่คณะพึ่งจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการทำ กพร.เพื่อให้บุคลากรได้เข้าใจกันไปด้วยค่ะ

สู้สู้กันนะคะ

กระบวนการจัดการความรู้ ...อาจเพิ่มเติมประเด็น "การสร้าง การนำความรู้เผยแพร่ (Good Practices) และการปรับใช้" ดีไหมครับ

Cheer!

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ ขอชื่นชมคุณหนึ่งแห่ง มมส. ที่ได้จัดทำและส่งการบ้านได้เร็วก่อนกำหนดครับ ในประเด็นของระบบการประเมินสัมฤทธิผล...สุดท้ายก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขึ้นมานั้น หากว่าเมื่อได้มาแล้ว ทำให้มันยั่งยืนเกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายวงอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่น่าจะร่วมด้วยช่วยกันครับ 555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณตูน มน. และน้องหนึ่ง มมส.

พอดีไม่ได้เห็นทั้ง 7 ประเด็น ไปพร้อมๆกัน เลยทำให้การกำหนด level คิดไม่ออกครับ

เพราะแต่ละ level น่าจะต้องเชื่อมโยงกันครับ