ความเห็น 1329545

BAR UKM 15 (4) เกณฑ์วัดขีดความสามารถ ประเด็นที่ 7

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเลยครับ ขอชื่นชมคุณหนึ่งแห่ง มมส. ที่ได้จัดทำและส่งการบ้านได้เร็วก่อนกำหนดครับ ในประเด็นของระบบการประเมินสัมฤทธิผล...สุดท้ายก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพบุคลากรขึ้นมานั้น หากว่าเมื่อได้มาแล้ว ทำให้มันยั่งยืนเกิดการพัฒนาต่อยอดและขยายวงอย่างต่อเนื่องก็เป็นสิ่งที่น่าจะร่วมด้วยช่วยกันครับ 555